สงขลา สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม งดรวมตัวละหมาดในมัสยิด งดจัดเลี้ยงละศีลอด

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม งดรวมตัวละหมาดในมัสยิด งดจัดเลี้ยงละศีลอด

วันที่ 15 เม.ย. 64 นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยกำหนดจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คน (ไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจำ) ขอให้งดการละหมาดวันศุกร์ (ฌุมอะฮ์) การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติติก้าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดที่จัดเตรียมไว้นั้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสงขลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันมากกว่า 50 คน (75 คน)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาจึงขอให้ทุกมัสยิดถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ.2564) โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

เตือนภัยหาดใหญ่ ! เกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ (โทรศัพท์มือถือ ) บริเวณป่าร้าง ตรงข้ามม.อ.

อาทิตย์ เม.ย. 18 , 2021
เตือนภัยหาดใหญ่ ! เกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ (โทร […]