เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดนัดวันอาทิตย์ เนื่องจากเปิดจำหน่ายสินค้าวันนี้เป็นวันแรก

เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดนัดวันอาทิตย์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครสงขลา บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นวันแรก หลังจากได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และสารวัตรทหารเรือ ลงพื้นที่จัดระเบียบตั้งแต่ถนนปละท่า ไปจนถึงถนนรามวิถี

สงขลา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ค้าห้ามจำหน่ายสินค้าทุกประเภทบนพื้นผิวจราจร ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์ (ในที่/ทางสาธารณะ) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สงขลา

ทั้งนี้ยังได้มีการรับลงทะเบียนผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ ตั้งแต่ถนนปละท่า ไปจนถึงถนนรามวิถี เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำทะเบียนประวัติผู้ค้า อีกทั้งเพื่อลดปัญหาในการจัดหาประโยชน์จากการเช่าช่วงหรือขายต่อพื้นที่จำหน่าย

สงขลา

สงขลา

สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์เทศบาลสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย

Sun Jul 12 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย วันนี้ (12 กรกฎาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า วันนี้รายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยเดินทางมาจาก ประเทศญี่ปุ่น HATYAITODAYNEWS ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิด-19