ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดนาทวี ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดตลาด

 ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดนาทวี ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดตลาด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 11.20 น.  นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  ได้รับหนังสือจากตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดนาทวี ร่วม 40 คน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลานำโดย นางสาวปฏิญญา มณีสุวรรณ์ ขอความอนุเคราะห์ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาการเปิดตลาดนัดนาทวี ซึ่งเปิดทุกวันอังคาร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการปิดตลาดมา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 จนปัจจุบัน ในขณะที่ตลาดนัดหลายแห่งได้ทยอยเปิดไปบ้างแล้ว


ทั้งนี้สำหรับการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้าการอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ตามที่กำหนด เพื่อให้การผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามที่กำหนด


อย่างไรก็ตามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะประสานไปยังอำเภอนาทวี และเทศบาลตำบลนาทวี ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวต่อไป
การยื่นหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการพูดคุยและชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินการ ประมาณ 30 นาที จนกลุ่มผู้ร้องพอใจ และแยกย้ายกันเดินทางกลับ

นาทวี

นาทวี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

พุธ ก.ค. 1 , 2020
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่ จ. […]
โรงเรียน