บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563


บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

 • เทศบาลนครสงขลา

จังหวัดสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

 

 • เทศบาลเขารูปช้าง

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสงขลา

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสงขลา

 • เทศบาลนครหาดใหญ่

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสงขลา

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสงขลา
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสงขลา

 • เทศบาลเมืองคลองแห
  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประมง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทย โครงการเพาะและขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ เป็นต้น

  บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563
  บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563
  บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถลงนามถวายพระพรได้ตามช่องทางดังนี้ : www.hatyaicity.go.th/event.php

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่/สงขลา

Next Post

วิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว IMT-GT หมุดหมายแห่งภาคการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา

Wed Aug 12 , 2020
วิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว IMT-GT หมุดหมายแห่งภาคการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา ในช่วงของเหตุการณ์ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ภาคเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาของเราทรุดเซาอย่างหนักจากการขาดกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลามาอย่างยาวนาน ถึงอย่างนั้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ในภูมิภาคจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นจะเปิดประเทศเร็วขึ้น และจะทำให้สงขลาสามารถกลับมาเป็นจังหวัดที่มีรายได้เหมือนเดิมอีกครั้ง โดยครั้งนี้จังหวัดสงขลาจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมองไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากจากกลุ่ม IMT-GT (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) หรือกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือจากทั้งสามประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย คือ การให้ภาคเอกชนของทั้ง 3 ประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เป็นผู้นำทางการค้าและการลงทุน ในการนำไปสู่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยแสวงหาประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันทางสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภาษา โดยรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ ได้ตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสนับสนุนในภาครัฐให้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและผลักดันให้โครงการ IMT-GT เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายหลักของโครงการไว้ จากข้อมูลของ Center for Indonesia Malaysia Thailand Subregional Cooperation กล่าวว่าภาพร่วมมูลค่าเศรษฐกิจในกลุ่มของ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01