รายงานพิเศษ

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 11 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 11 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 9  ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 9 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 2  ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 2 ราย