รายงานพิเศษ

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย