COVID-19

สถานการณ์โควิด covic-19

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย “HATYAITODAYNEWS” ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ล่าสุดและเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่นี้ (COVID-19)


อ่านข่าวเกี่ยวกับ covic-19
โควิด-19
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย  วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
เปิดด่านฟื้นการค้าชายแดนกระตุ้นส่งออกครึ่งปีหลัง สิ้นสุดโควิด-19
เปิดด่านฟื้นการค้าชายแดนกระตุ้นส่งออกครึ่งปีหลัง สิ้นสุดโควิด-19    รัฐบาลได้ประกาศเปิดการค้าชายแดนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา หลั
โควิด-19
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย  วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
พบคนไทยในมาเลเซียลักลอบเข้าด่านสุไหงโก-ลก ไม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง Covid-19
พบคนไทยในมาเลเซียลักลอบเข้าด่านสุไหงโก-ลก ไม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง Covid-19   ช่วงเช้าวันนี้ (4/8/63) หลังได้รับแจ้งทางทีมจังหวัดนราธิวาสได้แจ้งให้อ