กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส

กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส
กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส

กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CP ALL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ เทสโกประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเชีย”)

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“บริษัทผู้ซื้อ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับ 95,981ล้านบาท)

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: Thairath
อ้างอิง: bangkokbiznews.com

Next Post

กทม.เริ่มแล้ว แถลง งดจัดสงกรานต์หวั่นพิษ COVID-19

อังคาร มี.ค. 10 , 2020
กทม.เริ่มแล้ว แถลง งดจัดสงกรานต์หวั่นพิษ COVID-19 […]