กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส

กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส
กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส

กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CP ALL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ เทสโกประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเชีย”)

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“บริษัทผู้ซื้อ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ (หรือเท่ากับ 95,981ล้านบาท)

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: Thairath
อ้างอิง: bangkokbiznews.com

Next Post

กทม.เริ่มแล้ว แถลง งดจัดสงกรานต์หวั่นพิษ COVID-19

Tue Mar 10 , 2020
กทม.เริ่มแล้ว แถลง งดจัดสงกรานต์หวั่นพิษ COVID-19 เมื่อวันที่ 9 มี.ค วานนี้ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) กรุงเทพมหานคร จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่ง ในส่วนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งงดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อแห่ไปตามเส้นทางต่างๆให้ประชาชนสรงน้ำ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดงานสงกรานต์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยหรือผู้มีเชื้อดังกล่าว ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันอย่างแออัด “สำหรับภาคเอกชนที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์ ขอให้ทบทวนให้รอบคอบ เนื่องจากหากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง และหากยังคงยืนยันที่จะจัดงานผู้จัดจะต้องเตรียมมาตรการป้องกันให้รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้เข้าไปร่วมงาน” ทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ วิกฤตการณ์โควิด-19จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเทศกาลหรืองานอีเว้นต์ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนหน้าของจังหวัดสงขลา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเม็ดเงินเศรษฐกิจอย่างมหาศาลก็เป็นไปได้   HATYAITODAYNEWS ภาพ: Reuters อ้างอิง: bangkokbiznews.com, forum.thaivisa.com Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปก Songkran