จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ม.อ.พร้อมเปิดคอร์สออนไลน์สอนสด

จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ม.อ.พร้อมเปิดคอร์สออนไลน์สอนสด
จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ม.อ.พร้อมเปิดคอร์สออนไลน์สอนสด

จะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ม.อ.พร้อมเปิดคอร์สออนไลน์สอนสด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยระบบนี้เป็นการทำงานประสานกันของระบบ PSU Learning Management System (LMS) กับโปรแกรม Zoom ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นขยายโอกาสทางการศึกษาในอนาคต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน

แน่นอนว่า สำหรับวิธีการเข้าใช้งานสามารถศึกษาได้จากคู่มือ Zoom Manual : http://bit.ly/39zwdqI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9216 (คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณศรายุทธ จุลแก้ว)

หรือทาง FB Inbox : https://www.facebook.com/EILAPSU

เว็บไซต์ https://eila.psu.ac.th/

ดูรายละเอียดวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom for Education ได้ที่ https://youtu.be/YtmX-vXXBag

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: Pen State Online
อ้างอิง: Psu.ac.th

 

Next Post

กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส

Mon Mar 9 , 2020
กลุ่มซีพี ทุ่ม 3.38 แสนล้านบาท คว้า เทสโก้โลตัส บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CP ALL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน ในสัดส่วนไม่เกิน 40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ เทสโกประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเชีย”) ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง […]
ปกโลตัส