อาจารย์จักษุ ม.อ.สุดเจ๋ง สร้างชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้โอกาสเด็กตาบอด

อาจารย์จักษุ ม.อ.สุดเจ๋ง สร้างชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้โอกาสเด็กตาบอด
อาจารย์จักษุ ม.อ.สุดเจ๋ง สร้างชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้โอกาสเด็กตาบอด

อาจารย์จักษุ ม.อ.สุดเจ๋ง สร้างชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้โอกาสเด็กตาบอด ในช่วงเช้าวันที่ 10 มี.ค 63 (วันนี้) เพจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แชร์ข่าวชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจตาเข คือ ชุดตรวจเพื่อคัดกรองคนให้อยู่ในจุดที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ที่มีโอกาสเป็นตาเขหรือตาขี้เกียจ จนเป็นสาเหตุหนึ่งของตาบอดในเด็ก เครื่องมือดังกล่าวคิดค้นขึ้นโดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเด็ก

ยังได้ระบุช้อความอีกว่า “ขณะนี้บุคลากรด้านจักษุกุมารมีไม่เพียงพอต่อการตรวจ ทำให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาช้ากว่าที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าหากเราตรวจคัดกรองได้เร็ว เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และมีโอกาสที่รักษาหายได้มากขึ้น หมอจึงได้คิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้มาช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น”

ทั้งนี้เป็นเรื่องที่หน้าสนใจมาก หากประเทศเราสามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยคต่อประเทศในอนาคต

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
อ้างอิง: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Next Post

กรมอนามัย. แจงยึดหลัก 3 ล. ลดเสี่ยงโควิด-19

Wed Mar 11 , 2020
กรมอนามัย. แจงยึดหลัก 3 ล. ลดเสี่ยงโควิด-19 แค่ยึดหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ก็สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นและลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 1. ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย 2. เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า 3. ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน สำหรับผู้ประกอบการสาธารณะ เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะและห้างสรรพสินค้า ให้เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว […]
กรมอนามัย