ประกาศแล้ว! หาดใหญ่ยกเลิกสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19

ประกาศแล้ว! หาดใหญ่ยกเลิกสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19
ประกาศแล้ว! หาดใหญ่ยกเลิกสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19

ประกาศแล้ว! หาดใหญ่ยกเลิกสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19 ช่วงบ่ายวันนี้ 10 มี.ค 63 เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศลงเพจด้วยข้อความว่า

“ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย อันดับที่ 14 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาลและหนังสือสั่งการของจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงประกาศยกเลิกการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว”

ทั้งนี้ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไรต่อ ทางสำนักนักข่าว Hatyai Today News จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: ภาคใต้ชายแดน
อ้างอิง: เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

อาจารย์จักษุ ม.อ.สุดเจ๋ง สร้างชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้โอกาสเด็กตาบอด

Tue Mar 10 , 2020
อาจารย์จักษุ ม.อ.สุดเจ๋ง สร้างชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้โอกาสเด็กตาบอด ในช่วงเช้าวันที่ 10 มี.ค 63 (วันนี้) เพจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แชร์ข่าวชุดตรวจวัดตาเข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจตาเข คือ ชุดตรวจเพื่อคัดกรองคนให้อยู่ในจุดที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ที่มีโอกาสเป็นตาเขหรือตาขี้เกียจ จนเป็นสาเหตุหนึ่งของตาบอดในเด็ก เครื่องมือดังกล่าวคิดค้นขึ้นโดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเด็ก ยังได้ระบุช้อความอีกว่า “ขณะนี้บุคลากรด้านจักษุกุมารมีไม่เพียงพอต่อการตรวจ ทำให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาช้ากว่าที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าหากเราตรวจคัดกรองได้เร็ว เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และมีโอกาสที่รักษาหายได้มากขึ้น หมอจึงได้คิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้มาช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น” ทั้งนี้เป็นเรื่องที่หน้าสนใจมาก หากประเทศเราสามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยคต่อประเทศในอนาคต HATYAITODAYNEWS ภาพ: The Royal College of Ophthalmologists of Thailand อ้างอิง: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกอาจาร์ย