กรมอนามัย. แจงยึดหลัก 3 ล. ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย. แจงยึดหลัก 3 ล. ลดเสี่ยงโควิด-19
กรมอนามัย. แจงยึดหลัก 3 ล. ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย. แจงยึดหลัก 3 ล. ลดเสี่ยงโควิด-19 แค่ยึดหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ก็สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นและลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

1. ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย

2. เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า

3. ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

สำหรับผู้ประกอบการสาธารณะ เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะและห้างสรรพสินค้า ให้เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลง ในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ก็สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นและลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
หลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล ก็สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นและลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: กรมอนามัย, เทศบาลนครหาดใหญ่
อ้างอิง: เทศบาลนครหาดใหญ่

 

Next Post

นักศึกษาม.อ.เตรียมพร้อม! เศรษฐวิจัย9 โดยคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Wed Mar 11 , 2020
นักศึกษาม.อ.เตรียมพร้อม! เศรษฐวิจัย9 โดยคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  วันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางเพจเศรษฐวิจัย ม.อ. ด้ออกมาโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก “คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ในหัวข้อ “ทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ Move on” วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13:30-15:30 น. ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป โดย Link ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะโพสต์ทางเพจเศรษฐวิจัย ม.อ.  และจำกัดที่นั่งสำหรับนักศึกษาม.อ.เพียง 105 ที่นั่งเท่านั้น  หากมองถึงเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย ส่อปรับลดลงจากการคาดการณ์ต่ำสุดในรอบ 9ปี ซึ่งล้วนมาจากปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็น 1. ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีอยู่สูงอาจรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ 2. […]
ปกฌศ