ส่งข่าว! โรงพยาบาลสงขลาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19

ส่งข่าว! โรงพยาบาลสงขลาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19
ส่งข่าว! โรงพยาบาลสงขลาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19

ส่งข่าว! โรงพยาบาลสงขลาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมานั้น งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์  เรียนผู้รับบริการโรงพยาบาลสงขลาทุกท่านเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019) และมีแนวโน้มระบาดในหลายพื้นที่ โรงพยาบาลสงขลามีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ประชาชน

ทางโรงพยาบาลได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยการตั้งจุดคัดกรองผู้รับบริการทุกท่าน บริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยประตูฝั่งตึกผู้สูงอายุ ทางเข้าห้องตรวจกุมารเวชกรรห้องตรวจกายภาห้องตรวจอายุรกรรมและห้องยาผู้ป่วยนอกจะถูกปิดตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโปรดแจ้งประวัติการเดินทางในประเทศเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ขอความร่วมมือผู้มารับบริการและขออภัยในความไม่สะดวก

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ รพ.สงขลา
อ้างอิง: งานประชาสัมพันธ์ รพ.สงขลา

Next Post

กรมการค้าภายในแจง แจกหน้ากากอนามัยร้านขายยา วันละ 25,000 ชิ้น

Mon Mar 9 , 2020
กรมการค้าภายในแจง แจกหน้ากากอนามัยร้านขายยา วันละ 25,000 ชิ้น สืบเนื่องจากประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า สมาคมไม่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 25,000 ชิ้น ตามที่ปรากฎข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประชุมร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย มีการตกลงร่วมกันที่จะให้ความสำคัญกับสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย เป็นผู้ที่ควรได้รับการดูแลและได้รับหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเป็นกลุ่มแรก โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีองค์การเภสัชกรรมและองค์การอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนผู้บริโภคทั่วไปมอบหมายกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบ ในที่ประชุมได้จัดสรรหน้ากากอนามัยตามระดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้นำหน้ากากอนามัยไปจัดสรรจำนวน 700,000 ชิ้นต่อวัน และกระทรวงพาณิชย์ 500,000 ชิ้นต่อวัน การจัดสรรดังกล่าวร้านขายยายังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยจำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 ชิ้น ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้จัดส่งหน้ากากทั้งที่เป็นหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์ (Surgical mask) และหน้ากากอื่นๆ เช่น […]
ปก กรมการค้า