กรมศุลกากรพลาด ข้อมูลผิด แจงเอกสารว่อน แสดงข้อเท็จจริง

กรมศุลกากรพลาด ข้อมูลผิด แจงเอกสารว่อน แสดงข้อเท็จจริง
กรมศุลกากรพลาด ข้อมูลผิด แจงเอกสารว่อน แสดงข้อเท็จจริง

กรมศุลกากรพลาด ข้อมูลผิด แจงเอกสารว่อน แสดงข้อเท็จจริง วันที่ 11 มีนาคม 2563 (วานนี้) กรมศุลกากรได้ออกประกาศฉบับที่ 29 /2563 อย่างเร่งด่วนภายหลังจากที่โฆษกแถลงข่าวข้อมูลผิดพลาด  ทำให้เกิดความปั่นป่วน โดยเอกสารทางการของกรมศุลกากรออกมาทันที  ก่อนเวลา 19.30น. เนื้อหาความว่า ในการแถลงข่าวกรมศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งกรมศุลกากรได้ชี้แจงว่า ข่าวในโซเชียลมีเดีย เรื่อง หน้ากากอนามัยจำนวน 5 ล้านชิ้นถูกกัก โดยกรมศุลกากรขอแบ่งจำนวน 2 ล้านชิ้นนั้น ไม่เป็นความจริง และสื่อมวลชนได้มีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับในประเด็นสถิติการนำเข้าส่งออก-หน้ากากอนามัยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการเขียนข่าวว่ามีการส่งออกหน้ากากอนามัยเป็นจำนวน 330 ตัน

ในการนี้กรมศุลกากรขอชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขจากพิกัดศุลกากร ซึ่งรวมสินค้าชนิดอื่นนอกจากหน้ากากอนามัยอีกหลายชนิด เช่น ชุดผ้าหุ้มเบาะ เชือกผูกรองเท้า ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุม สายคล้องคอทำด้วยผ้าทอ เป็นต้น โดยที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขในช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัย เพื่อลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศ

ประกาศฉบับที่ 29 /2563 กรมศุลกากร
ประกาศฉบับที่ 29 /2563 กรมศุลกากร

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: กรมศุลกากร
อ้างอิง: คมชัดลึก กรมศุลกากร

 

Next Post

ม.อ.จับมือ 5 คณะเร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”

Thu Mar 12 , 2020
ม.อ.จับมือ 5 คณะเร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ 5 คณะ เร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” เน้นรับประทานอาหารอย่างชาญฉลาด ด้วยการบริโภคที่หลากหลาย ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เปิดการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์สมพร ชาญวณิชย์สกุล อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จึงได้ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดการเสวนา […]
ปก ม