เตรียมตัวให้พร้อม 14 มิ.ย.64 ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มอีกไม่เกิน 31 ล้านสิทธิ์ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน รับเงิน 2 รอบ รวม 3,000 บาทรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.64 […]

จังหวัดยะลาประกาศล็อคดาวน์ งดเดินทางเข้า – ออกจังหวัด มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย. – 7 ก.ค 64 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดยะลา ออกคำสั่ง งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา (ล็อคดาวน์) เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจเพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยทันที เพื่อพิจารณาคัดกรองความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลาทุกคันและให้ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นกรณีการเดินทางเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น […]

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมจองวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 50,000 โดส จากประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19” ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชนโดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจำนวนประชากรห้าสิบล้านคน) ของทั้งประเทศนั้น โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผลิต หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนรวมของประเทศ.พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรกว่า 140,000 คน โดยประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรค 7 กลุ่มเสี่ยง ได้มีการลงทะเบียนผ่าน […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 113 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 1,762 คน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดสงขลา ยอดพุ่ง 92 คน ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มแค่ 21 คน เป็นผู้ป่วย อ.หาดใหญ่ 10 คน, อ.เมือง 7 คน, อ.จะนะ 2 คน, บางกล่ำ 1 คน, และสะเดา 1 คน และเสียชีวิตวันนี้ 1 คนผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 50 คน รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,076 คน คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 677 คน เสียชีวิตสะสม 9 คนรวมผู้ป่วยสะสม 1,762 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศสะสม 1,749 […]

เร่งตรวจเชื้อคลัสเตอร์โรงงานจะนะเพิ่ม ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 64 ราย วันที่ 18 พ.ค. 64 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลจะนะและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ได้คัดกรองพนักงานในโรงงานเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งทางโรงงานนี้มีคนงานพม่า1,500 ราย และคนไทย1,400 ราย โดยรวมมีพนักงานอยู่เกือบประมาณ 3,000 คน  ล่าสุดโรงงานบริษัท สยามอินเตอร์ฯ ได้หยุดทำการตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.64 เป็นต้นไป โดยจะเปิดทำการอีกครั้งเมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้แล้ว โดยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุดข้อมูลของวันที่ 16 พ.ค.64 พบว่าในกลุ่มพนักงานของบริษัท ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก จำนวน 1,064 ราย เริ่มจากวันที่ 4 พ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมจำนวน 64 ราย เป็นคนไทย 16 ราย และเมียนมา 49 ราย ทั้งนี้คลัสเตอร์โรงงานโดยเริ่มจากพนักงานสายการผลิตติดเชื้อจากร้านเฝออินเตอร์หม้อไฟ อ.เมือง จ.สงขลา แต่วันที่ […]

พยากรณ์อากาศจ.สงขลา 7 วัน บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. 64 พยากรณ์อากาศจ.สงขลา 7 วัน บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. 64 วันที่ 18 พ.ค. 64 เวลา 14.30 น. รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.นาทวี อ.เทพา จ.สงขลา ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศทั่วไป   มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงนี้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อ้างอิง : กรมอุตุนิยมวิทยา