มติเป็นเอกฉันท์ ใช้โรงแรมซากุระบัดเจ็ทเป็นhospitel ของรพ.ศิครินทร์ วันที่ 23 ก.ย. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายนายมานพ เพ็งชุม เลขานายกเทศมนตรี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ จัดทำเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดบริการโรงแรมซากุระบัดเจ็ทเป็นhospitel ของโรงพยาบาลศิครินทร์ โดยมีนพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สสจ.สงขลา นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอาวุโสและนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมประชาคม ผลการประชาคมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ซึ่ง Hospitel มาจากคำว่า Hospital บวกกับ Hotel คือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่ ,กระทรวงสาธารณสุข

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 388 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 26,727 คน วันที่ 23 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 388 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 287 ราย – อ.คลองหอยโข่ง 2 ราย – อ.จะนะ 31 ราย – อ.เทพา 6 ราย – อ.นาทวี 5 ราย – อ.นาหม่อม 4 ราย – อ.บางกล่ำ 15 ราย – อ.เมือง 49 […]

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ต.ค. 64 เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม วันที่ 23 ก.ย. 64 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 56/2564 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนั้นยังได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Webex กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อำเภอ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองฯลฯ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19  ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ในวันที่ 5-14 ต.ค. 64 ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งข้อปฏิบัติสำหรับศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตักอาหาร/ผู้แจกจ่ายอาหารในโรงทาน/ผู้บริโภค) ข้อปฏิบัติในการประกอบพิธี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการหารือในการจัดตั้ง LQ / ศูนย์กักตัวชุมชน (CI) , การขออนุญาตจัดตั้ง Hospitel เพิ่มเติมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 , การจัดตั้งชุมชนสีฟ้า และหมู่บ้านสีฟ้า เพิ่มเติมอีกด้วย อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่โรงแยกขยะคลองหอยโข่ง ติดตามกำจัดขยะตกค้างจากเหตุเพลิงไหม้ วันที่ 23 ก.ย. 64 นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อม นายธเนศ บุญตามชู ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหอยโข่ง และทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนการกำจัดขยะตกค้างจากเหตุเพลิงไหม้ สำหรับโรงคัดแยกขยะดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 กลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รับขยะจาก อปท. 26 แห่ง จากหน่วยงานราชการ 4 หน่วย ขยะแต่ละวันประมาณ 100 ตัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ส่งผลกระทบต่อการกำจัดขยะตกค้างไปบ้าง แต่โรงงานได้บริหารจัดการขยะดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน และการปรับปรุงเส้นทาง ที่เป็นเส้นทางเลี่ยงชุมชน นอกจากนี้ ทางโรงงานพร้อมที่จะรับฟังผลกระทบต่าง ๆ หากมี จะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะติดตามการดำเนินการของโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ […]

สภ.เทพา ตั้งจุดตรวจสอบยานพาหนะ คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดสงขลา วันที่ 23 ก.ย. 64 ร.ต.ต.บุญเลิศ เทพประดิษฐ์ รอง สว.(นปพ.)สภ.เทพา พร้อมกำลัง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบยานพาหนะและบุคคล จัดการจราจร ตรวจคัดกรองประชาชนผู้เดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-29 ณ จุดตรวจความมั่นคง/จุดตรวจคัดกรองสกัดกั้นการแพร่กระจายโรค COVID-19 บ้านควนติหมุน หมู่ 7 ต.ปากบาง อ.เทพา จว.สงขลา อ้างอิง : สภ.เทพา

ตัวแทนพนักงานบริษัทในจังหวัดสงขลากว่า 60 คน ยื่นขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม กรณีถูกไล่ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า วันที่ 21 ก.ย. 64 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือขอความเป็นธรรม จาก นายกิตติภพ บูรพัฒ และตัวแทนพนักงานที่ได้รับผลกระทบ กว่า 60 คน กรณีถูกบริษัท (ขอปกปิดชื่อ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่ตัวพนักงานและครอบครัวสำหรับกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทได้มีคำสั่งไล่พนักงานออกจากงาน จำนวน 67 คน เนื่องจากฝ่าฝืนและขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบ จากการประชุมเจรจาให้พนักงานทุกคนเข้าใจในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องปรับลดค่าจ้าง ถือเป็นการกระทำผิดวินัย เป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเป็นการไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการไล่ออกและการจ่ายเงินชดเชย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป อ้างอิง : […]