สงขลา ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ วันที่ 13 พ.ค. 64

สงขลา ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์

วันที่ 13 พ.ค. 64 ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ หรือ ฮารีรายอปอซอ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการปิดประกาศยกเลิกบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม พิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และงดไปเยี่ยมกุโบร์ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง

นอกจากนี้ สำนักจุฬาราชมนตรียังได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยระบุว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวม จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง

สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 50 คน ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด และจังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดใช้ดุลยพินิจร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในการประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นกรณีไป

ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไป

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

จะนะวุ่น ! หลังพบผู้ติดเชื้อโรงงานอาหารแปรรูป จนท.เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกหวั่นระบาดทั้งโรงงาน วันที่ 12 พ.ค. 64

Thu May 13 , 2021
จะนะ-สงขลาวุ่น ! หลังพบผู้ติดเชื้อโรงงานอาหารแปรรูป จนท. เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกหวั่นระบาดทั้งโรงงาน สืบเนื่องจากวันที่ 12 พ.ค. 64 สาธารณสุขจังหวัดสงขลาประกาศว่าโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน จึงทำให้ทางพนักงานโรงงานดังกล่าวเข้ารายงานตัวกับโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน ในขณะที่พนักงานบางรายได้กลับภูมิลำเนา เนื่องในวันสิ้นสุดเดือนถือศีลอด หรือ ฮารีรายอ ทำให้จังหวัดต้องออกประกาศให้รายงานตัวด่วนหวั่นระบาดในวงกว้าง วันที่ 13 พ.ค. 64 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจและทันตแพทย์โรงพยาบาลจะนะลงมา swab ผู้สัมผัสเสี่ยงและคนงานในโรงงาน  ทางทีมจากสำนักงานสาธารณุขอำเภอจะนะ ยกทีมใหญ่ลงมาที่โรงงานก่อนเพื่อซักว่าใครเป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ใครที่มีประวัติป่วยเป็นไข้หวัดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เดินสำรวจพื้นที่ในโรงงาน วิเคราะห์จุดเสี่ยง และตรวจสอบว่าใครควรเป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในโรงงานในแต่ละหอพักที่ควรจะเข้ารับการตรวจบ้าง จนได้รายชื่อผู้ที่ควรได้รับการตรวจ swab ทุกคนเหล่าต้องมีการลงทะเบียน ซักประวัติอย่างละเอียดลงในแบบฟอร์ม หลายคนต้องมีล่ามมาช่วยสื่อสาร เมื่อได้ประวัติลงในแบบฟอร์มแล้วก็ต้องนำไปลงในฐานข้อมูล และออก code สำหรับแปะบนหลอดใส่น้ำยาที่จะใส่ไม้swabลงไป เพื่อนำส่งตรวจในห้อง lab เมื่อผล lab ออกมาจะได้รู้รายละเอียดของคนคนนั้น ขั้นตอนการสอบสวนโรค การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร […]
ปกข่าว 01