สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 579 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 39,381 คน วันที่ 18 ต.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 579 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สงขลา เมืองสมุนไพรต้านโควิด ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร 127,000 ต้น 127 ตำบล วันที่ 18 ต.ค. 64 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา ได้ดำเนินการ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 127 ตำบลในจังหวัดสงขลา จำนวน 127,000 ต้น โดยได้จัดทำแปลงต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบสมุนไพรครัวเรือน ปลูกฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ในครัวเรือน และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไปสู่เพื่อนบ้าน ต้นแบบพืชสมุนไพรชุมชน เป็นการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันในชุมชน เช่น วัด รพ.สต. อบต. หรือกลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยาฟ้าทะลายโจร สำหรับการแบ่งปันไว้ใช้เองในชุมชน ต้นแบบสมุนไพรเชิงพาณิชย์ โดยปลูกฟ้าทะลายโจร 1,000 ต้น เพื่อมุ่งไปสู่การผลิต แคปซูลฟ้าทะลายโจรที่จะเป็นรายได้ให้กับเกษตรกร […]

สงขลา คุมเข้มเขตแดนไทย-มาเลเซียระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย วันที่ 18 ต.ค. 64 พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผบ.ฉก.ร.5 พร้อมด้วย พ.ท.จตุพร ธานีพัฒน์ เสธ.ฉก.ร.5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังสถานการณ์ ในการเตรียมการก่อสร้างฐานปฏิบัติการของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่ 36/100 พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำกำลังพลในการปฏิบัติงานในด้านการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติ โดยมี กำลังพลให้การต้อนรับ ในพื้นที่ บ.คลองช้างตาย ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาโดย ผบ.ฉก.ร.5 ได้เน้นย้ำ กำลังพลในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามเส้นทาง ช่องทางธรรมชาติ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน และให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฎิบัติงานควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป อ้างอิง : กองทัพภาคที่ 4

สงขลา มอเตอร์ไซค์รับจ้างเตรียมเฮ !! รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน เริ่มลงทะเบียน 25 ต.ค. 64 วันที่ 18 ต.ค. 64 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) แบ่งเป็น ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นครปฐม […]

สงขลา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวจับกุมยาเสพติด กัญชา 999 กิโลกรัมของกลางมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท วันที่ 18 ต.ค. 64 บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรี อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4, พลตรีประเสริฐ กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และพันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 นำทีมร่วมแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) น้ำหนักประมาณ 999 กิโลกรัม พร้อมผู้ต้องหา 3 ราย และของกลางมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท […]

นายกฯ ประยุทธ์ตั้งศูนย์บูรณาการ โควิดชายแดนใต้พื้นที่ สงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2564 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสาระสำคัญว่า เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะและชั่วคราว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 […]