ทอท.ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
ทอท.ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

 

ทอท.ยกระดับคัดกรองผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยาน 6 แห่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. สร้างความมั่นใจประชาชน เข้า-ออกสนามบินไทยปลอดภัย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันโดยเฉพาะการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit Screening) ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld Thermoscan) ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

  1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
  2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)
  3. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
  4. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)
  5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)
  6. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน ไปพร้อมกับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกลดน้อยลง

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า การเพิ่มจุดตรวจคัดกรองทั้งหมดนี้ อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสาร ที่มาใช้บริการ ทอท. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากขั้นตอนต่างๆ ภายในสนามบินอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ

ประกาศเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.
ประกาศเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: ท่าอากาศยานไทย, innnews.co.th
อ้างอิง: The Official Facebook fan page of Airports of Thailand Public company Limited (AOT)

 

Next Post

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาโชว์ศักยภาพ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม

Wed Mar 11 , 2020
มรภ.สงขลา นำนักศึกษาโชว์ศักยภาพ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย น.ส.สุนิสา หัวนา และ น.ส.มัณฑนา สงไข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันที่ได้จากพืชเป็นน้ำมันช่วยแปรรูปสำหรับการผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด์ ในงานประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7: “เกษตร ศาสตร์แห่งความสุข” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบทความวิจัยฉบับเต็มของงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า จัดเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 นอกจากนั้น ดร.วัชรินทร์ ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง น.ส.สุพัตรา ตู้ดำ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าดำเป็นสารตัวเติม และ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคบรรยาย […]
ปก มรภ