จ.สงขลา พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมสะสมแล้ว 5 ราย

จ.สงขลา พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมสะสมแล้ว 5 ราย

วันที่ 16 พ.ค. 64 พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย โดยรายที่ 4 ของจังหวัดสงขลา เป็นชายอายุ 74 ปี โดยได้รับการเคลื่อนย้ายศพ จาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ และรายที่ 5 ของจังหวัดสงขลาเป็นหญิง อายุ 91 ปี

พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม

ซึ่งทั้ง 2 รายได้ประกอบพิธีฌาปนกิจ เมื่อช่วงเย็นและค่ำวันที่ 16 พ.ค.) ณ เมรุ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ทำให้ในพื้นที่ จ.สงขลา ขณะนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมสะสมแล้ว 5 ราย

พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม
พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม
พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม

อ้างอิง : วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)

Next Post

มหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมบูรณาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

Mon May 17 , 2021
มหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมบูรณาฉีดวัคซีนให้กับประชาชน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้เรื่องของวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยให้เร็วที่สุด  เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการวัคซีน (Incident Commander : IC) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการคือ การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รองรับการฉีดวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง โดยประสานสถานที่จากภาคราชการและเอกชนที่มีความพร้อมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพิ่มเติมข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนของจังหวัดทุกแห่งเข้าในระบบของแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” รวมทั้งซักซ้อมระบบการฉีดวัคซีนให้มีความพร้อมภายในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ , การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้วางระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดยใช้กลไกระดับพื้นที่แบ่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการ  โดยประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่น กับประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต และให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ภาวะปกติ  อ้างอิง : กระทรวงมหาดไทย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01