ม.อ. ร่วมจับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม Smart University

ม.อ. ร่วมจับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม Smart University
ม.อ. ร่วมจับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม Smart University

ม.อ. ร่วมจับมือการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม Smart University วันนี้ (12 มี.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้ลงนามในฝั่งมหาวิทยาลัย และนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ลงนามในฝั่งการไฟฟ้านครหลวง

โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการวิจัย การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลการใช้พลังงาน ความต้องการด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบการบริการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการไฟฟ้านครหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการพัฒนางานด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลัก มีรากฐานในงานด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลานาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก เหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถของบุคลากรมาทำการวิจัย เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค และประเทศต่อไป

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: การไฟฟ้านครหลวง
อ้างอิง: mgronline.com

Next Post

รมว.สุวิทย์ เตรียมสั่งมหาลัยช่วยลดค่าเทอมนักศึกษา จากพิษโควิด-19

ศุกร์ มี.ค. 13 , 2020
รมว.สุวิทย์ เตรียมสั่งมหาลัยช่วยลดค่าเทอมนักศึกษา […]