รมว.สุวิทย์ เตรียมสั่งมหาลัยช่วยลดค่าเทอมนักศึกษา จากพิษโควิด-19

รมว.สุวิทย์ เตรียมสั่งมหาลัยช่วยลดค่าเทอมนักศึกษา จากพิษโควิด-19
รมว.สุวิทย์ เตรียมสั่งมหาลัยช่วยลดค่าเทอมนักศึกษา จากพิษโควิด-19

รมว.สุวิทย์ เตรียมสั่งมหาลัยช่วยลดค่าเทอมนักศึกษา จากพิษโควิด-19 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ขยายวงกว้างทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม อว.เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการในสถานศึกษา ดังนั้นจึงได้ออกประกาศกระทรวงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้

ดร.สุวิทย์กล่าวต่อว่า

1.ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อยลง ระยะเวลา 6 เดือน

2.ให้สถาบันอุดมศึกษาลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ

3.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับลดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหารลง เพื่อนำงบฯ ดังกล่าวไปเพิ่มการจ้างงานนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน

4.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ช่วงภาวะวิกฤติ

5.ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และเมืองนวัตกรรมอาหาร พิจารณาปรับลดค่าบริการต่างๆที่เรียกเก็บจากเอสเอ็มอี สตาร์ตอัพและประชาชนทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ และ

6.ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

ด้านนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริษัทเดินเรือ หรือเป็นพนักงานสายการบินที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้น สช.ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวพบว่า ผู้ปกครองกลุ่มนี้ดำเนินการตามมาตรการของ สธ. และไม่ได้เดินทางมาพบกับบุตรหลานจึงไม่มีอะไรที่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น สช.จะประเมินสถานการณ์แบบรายวันว่าจะเลื่อนเปิดภาคเรียนปี 2563 หรือไม่อย่างไร โดยจะหารือนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ก่อน.

ทั้งนี้หากมองถึงสานการณ์ของสถานศึกษาในบ้านเราจะพบว่า บางคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่นคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เริ่มออกมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาและปรับการเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: ไทยรัฐออนไลน์
อ้างอิง: thairath.co.th

Next Post

อัปเดต! สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Fri Mar 13 , 2020
อัปเดต! สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำวันวันศุกร์ ที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 1 คน ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 0 คน ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรายใหม่ ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1ปรากฏว่า ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยรายดังกล่าว ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเป็นครั้งที่ 2 จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการยืนยัน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้ให้คำแนะนำมาถึงวิกฤตการณ์ ไวรัสโคโรนาในครั้งนี้อีกว่า เราต้องป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา ไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด และในกรณีที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีอาการ ควรปฏิบัติ ดังนี้ กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เลี่ยงที่สาธารณะ/ชุมชน […]
ปก 13 3