ระวังสัตว์น้ำป่วยง่าย ! เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

ระวังสัตว์น้ำป่วยง่าย ! เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในขณะนี้ที่สภาพอากาศของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องทำให้สภาวะอากาศ อุณหภูมิและออกซิเจนในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์น้ำทั้งที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติและที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในบ่อหรือในกระชังอาจจะปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ เสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่ายและอาจตายได้อย่างฉับพลัน 

ระวังสัตว์น้ำป่วยง่าย

สำหรับโรคสัตว์น้ำที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและเกษตรกรควรเฝ้าระวัง เช่น โรคน๊อคน้ำ ส่วนใหญ่พบเกิดขึ้นในปลา เนื่องจากคุณภาพของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน เช่น อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ออกซิเจนต่ำ ความเป็นกรด – ด่าง ต่ำ เกิดจากฝนตกชะล้างความเป็นกรดจากดินสู่น้ำ และความขุ่นในน้ำมากขึ้นหรือมีตะกอนแขวนลอยในน้ำสูง เป็นต้น ทำให้ปลามีอาการลอยหัว เปิด – ปิด กระพุ้งแก้มเร็ว เนื่องจากภาวะออกซิเจนหรือตะกอนในน้ำไปทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกลดลง จึงทำให้ปลาตายอย่างกระทันหัน โรคนี้ไม่มีทางรักษาแต่เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้

อ้างอิง : กรมประมง

Next Post

อบจ.สงขลา บุกชุมชนเชิญชวนปชช. ฉีดวัคซีนโควิด-19

Tue May 18 , 2021
อบจ.สงขลา บุกชุมชนเชิญชวนปชช. ฉีดวัคซีนโควิด-19 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายกน้ำหอม คุณสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา และ คณะผู้บริหาร นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานสภา และสมาชิกสภาอบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต รวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการลงทะเบียนผ่าน application หมอพร้อม หรือประสานศูนย์บริการสาธารณสุขได้ร่วมลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนแอพพลิเคชันล้บ้านในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย ,เจลแอลกอฮอล์ และให้ความรู้ พร้อมแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวสงขลา อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวแบบขนาด เฟส 01