คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล สนับสนุนการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล สนับสนุนการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

วันนี้ (13 พ.ค. 64) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้กำลังใจในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล จำนวน 10 คน นำทีมโดย ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด 19 ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564
โดยการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก ดังนั้น การไปทำหน้าที่ดังกล่าว นับว่าเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดี ดังปณิธานที่ชาวสงขลานครินทร์ ยึดถือมาตลอดว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รอบล่าสุด ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ซึ่งในเชิงรับจะเป็นการดูแล บริหารจัดการผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้ผู้ป่วยสามารถรับยาทางไปรษณีย์ แทนการมาโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉิน หรืออาการหนัก สามารถติดต่อห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลฯ
นอกจากนี้ ในเชิงรุกทางคณะแพทย์ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น 2 แห่ง ซึ่งแห่งแรก คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด 19 ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และแห่งที่ 2 คือ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด 19 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากเกือบ 1,000 คน ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ดีที่สุด และคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะดีขึ้นในเร็ววัน
อ้างอิง : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Next Post

สงขลา ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ วันที่ 13 พ.ค. 64

Thu May 13 , 2021
สงขลา ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ วันที่ 13 พ.ค. 64 ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ หรือ ฮารีรายอปอซอ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการปิดประกาศยกเลิกบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม พิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และงดไปเยี่ยมกุโบร์ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ สำนักจุฬาราชมนตรียังได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยระบุว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวม จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้ สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 50 คน ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด และจังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดใช้ดุลยพินิจร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในการประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นกรณีไป […]
ปกข่าว 01