สรุปแถลงการณ์ผู้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

สรุปแถลงการณ์ผู้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
สรุปแถลงการณ์ผู้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

สรุปแถลงการณ์ผู้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ณ ห้องฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พร้อมด้วยสาธาณสุขจังหวัดได้ออกแถลงการณ์สำคัญถึงสถานการณ์ โควิด-19 เบื้องต้น ผลกระทบหลักยังมาจากต่างประเทศ ด้านชายแดน สะเดา ปาดังเบซาร์ ท่าเรือสิงหนคร คัดกรองทั้งสิ้น ราว 4 แสนคนต้องระวัง 77 รายมีผลเป็นลบ ทั้งสิ้น พบว่ามี2รายเข้าร่วมกิจกรรมที่สนามมวยลุมพินี มีผลเป็นบวกทั้งสองราย ซึ่งยังต้องรอผลยืนยัน จากส่วนกลาง ซึ่งยังคงเฝ้าระวังจากสามส่วนคือ

1.ผีน้อยที่ยังต้องกักตัวอยูที่บ้านจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น

2.ประเด็นจากกิจกรรมทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย เบื้องต้นมี 132 คน มีการดำเนินการตรวจมี 30 ราย ที่ได้ไปตรวจสอบ มี23 รายอยู่ในสงขลา มี8ราย ต้องรอการยืนยันผลจากสถานบันส่วนกลาง

3.มีประชาชนเข้าทางด่านประกอบ จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย มีสองรายต้องสงสัย

เบื้องต้น สรุปว่าในพื้นที่ผู้ป่วยเป็นบวก 12 ราย ทั้งหมดรอผลตรวจจากส่วนกลางว่าติดเชื้อหรือไม่

นักระบาดวิทยา กล่าวถึงในกรณีของผู้ติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินี ยังต้องรอผลประมาณ 3-5 วัน เคสทั้งหมดยังอยู่ในความดูแลของแพทย์  หากมองถึงภาพรวมทั่วไป ปัจจัยแทรกซ้อนคือ ปนะเด็นที่มาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ และ สนามมวยลุมพินี ส่งผลให้ต้องดำเนินการตรวจต่อผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่มาจากสถานที่ดังกล่าว โดยคัดกรองจากระยะที่เสี่ยงจะติดเชื้อได้มากที่สุดนั้นคือครอบครัว เพื่อน

ทั้งนี้ ผู้ว่ายังมั่นใจว่า ยังไม่มีการแพร่เชื้อในจังหวัดสงขลา หากทราบว่าผู้คนที่เสื่ยงอยู่ใกล้เคียงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน ขอให้ประชาชนมั่นใจ          ในนโนบายของทางจังหวัด การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ หากเดินทางกลับมาจากประเทศที่เสี่ยง ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน

ในผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการค้า ในตอนนี้รัฐบาลกำลังออกนโยบายเยี่ยวยา และจะมีการพูดคุยในอนาคต บ่อนชนไก่ ชนวัว ได้มีการยกเลิกไปแล้วตอนนี้การสั่งปิดด่านไม่ได้อยู่ในอำนาจของจังหวัด แน่นอนว่าอาจกระทบต่อ ประเทศมาเลเซียได้ออกนโยบาย “ปิดเพื่อไม่ให้คนของตัวเองออก คนนอกห้ามเข้า” กรมศุลกากรกำลังเจรจาถึงความชัดเจนในแง่ของการขนส่งสินค้า ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้าย ผู้ว่ายังได้ฝากข้อความถึงประชาชนมั่นใจในนโนบายของทางจัวหวัด การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ หากเดินทางกลับมาจากประเทศที่เสี่ยง ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

บขส แจ้งคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ย้ำไม่มีค่าธรรมเนียม

Wed Mar 18 , 2020
บขส แจ้งคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ย้ำไม่มีค่าธรรมเนียม นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ไปเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บขส. ให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส. ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สามารถขอคืนตั๋วได้ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม 10 % รวมทั้งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วจากช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเช่นกัน ทั้งนี้ประชาชาชนสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ […]
บขส แจ้งคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ย้ำไม่มีค่าธรรมเนียม