อ่างเก็บน้ำ ม.อ. หาดใหญ่

Xd 1
อ่างเก็บน้ำ ม.อ. หาดใหญ่ สวนสาธารณะฟีลธรรมชาติที่หลายๆ คนรู้จักกันดี เป็นจุดเช็คอินนั่งเล่นชิลล์ๆ ชมวิวธรรมชาติ มีอ่างเก็บน้ำเป็นฉากหน้า มีภูเขาเป็นฉากหลัง นี้คือป่ากลางเมืองชัดๆ
Line Album 19965 ๒๒๐๙๒๑ 6
บรรยากาศดี
S 138166275 Copy
มานั่งชิลล์ๆ ตอนเย็นคือฟีลดีมาก
Line Album 19965 ๒๒๐๙๒๑ 1
เจ้าเต๋าน้อย

Next Post

สงขลา เร่งขับเคลื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Wed Sep 21 , 2022
สงขลา เร่งขับเคลื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วันที่ 21 ก.ย. 65 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สู่การสร้างความสุข สร้างรายได้ให้กับชุมชุนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ํา ทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนา และขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ บริหารจัดการอย่างยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทําให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมาเยือน ในอนาคตข้างหน้า จึงอยากเห็นแหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่นเดียวกับหลายพื้นที่พิเศษขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ซึ่งประสบความสําเร็จ ได้รับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ของโลก […]
ปกข่าว 01