จ.ยะลากำหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของCOVID-19

เรื่องการกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

เมื่อวันนี้ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา  ได้มีคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 37/2563 เรื่องการกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

โดยมีพื้นที่เสี่ยงดังนี้

อ.บันนังสะตา  อ.เมืองยะลา  อ.ยะหา  อ.รามัน และ อ.ธารโต

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จังหวัดยะลา เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมมีการเสนอมาตรการ ให้ทางโรงพยาบาล เพิ่มแลปตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีก 3 แลป ซึ่งรวมกับที่มีอยู่แล้ว ที่โรงพยาบาลยะลา รวมเป็น 4 แลป เพิ่มเร่งการตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วยสงสัย เมื่อเจอผู้ป่วยยืนยัน จะได้ทำการรักษา และระงับการแพร่ระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด รวมถึงมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ทั้งในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยง และในชุมชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงความน่ากลัวของโรค และการป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะในหมู่บ้านเสี่ยง ที่มีการระบาดของโรคเป็นวงกว้าง ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ร่วมมือกับส่วนราชการ เก็บตัวอยู่บ้าน ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

 

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

Next Post

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 12 เม.ย. 63 ติดเชื้อสะสม 2,551 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย

Sun Apr 12 , 2020
สรุปสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 12 เม.ย. 63 ติดเชื้อสะสม 2,551 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย  วันที่ 12 เม.ย. 2563  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 33 ราย เป็นคนในพื้นที่  67 จังหวัด ติดเชื้อสะสม 2,551 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย  ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 33 ราย โดยมีจังหวัดดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 17 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วทั้งสิ้น 15 ราย […]
โควิด-19