สงขลา ชาวบ้าน 51 ราย ยื่นหนังสือร้องทุกข์ได้รับผลกระทบระบบจากโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์บ้านทุ่งตำเสา วันที่ 4 ต.ค. 65 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือจาก นางหทัยพัจน์ กาญจนารักษ์ พร้อมตัวแทน รวม 7 คน มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและร้องทุกข์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ – สตูล (ช่วงที่ 1) สำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ – สตูล (ช่วงที่ 1) […]

ม.อ.หาดใหญ่ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ ตอน สัตว์ดึกดำบรรพ์ นักเรียน-นักศึกษาค่าเข้า 20 บาท วันที่ 4 ต.ค. 65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดโครงการ Open House ปี 2565 ตอน สัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับจากยุคไทรแอสซิก ที่ถูกค้นพบจากจังหวัดพัทลุง สู่การตีความครั้งใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับจากยุคไทรแอสซิกให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป สนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนแง่มุมของตนเองต่อการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสนุกเพลิดเพลินจากการร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการชั่วคราวให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นตัวอย่าง ฟอสซิล ที่มีความสำคัญกับการศึกษาซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลื้อยคลานในทะเลโบราณ (Ichthyopterygia) ที่พบบริเวณหลังวัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมและเรียนรู้นิทรรศการใหม่ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ […]

นายกชาย ลงพื้นที่โครงการสร้างฝาย สร้างสะพานเชื่อมสองจังหวัดสงขลา-พัทลุง วันที่ 4 ต.ค. 65 นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สงขลา เขต 5 พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ ติดตามดูงานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งเคี่ยม และสะพานข้ามคลองทราย ตฺำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เชื่อมต่อกับตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รวมทั้งการบูรณาการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองพรุพ้อ และลำน้ำสาขา โดยกรมชลประทาน ณ บ้านคลองทราย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โครงการสร้างฝาย สร้างสะพานเชื่อมสองจังหวัดสงขลา-พัทลุง จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ้างอิง : นายเดชอิศม์ ขาวทอง

สลากดิจิทัล งวด 16 ต.ค.65 กว่า 13.96 ล้านใบ พร้อมแก้ปัญหาสลากไม่พอกับผู้ขายด้วยการสุ่มคัดเลือก วันที่ 4 ต.ค. 65 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดขายสลากดิจิทัล งวดที่ 16 ตุลาคม 2565 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าสลากจะหมด สามารถซื้อผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ในงวดนี้ ได้เพิ่มสลากเป็น 13,964,500 ใบ โดยสลากทั้งหมดเป็นของตัวแทนจำหน่าย 27,929 ราย การแก้ไขปัญหาสลากไม่เพียงพอต่อผู้มีสิทธิ์ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้า สำนักงานสลากฯ ได้เตรียมแนวทางลดปัญหาไว้แล้ว โดยจะเปลี่ยนวิธีการทำรายการจากเดิมที่ผู้มีสิทธิต้องทำรายการด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นสำนักงานสลากฯ จะดำเนินการสุ่มคัดเลือก (random) ในการรับสิทธิ์ทำรายการให้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือกในการจองสลาก จะให้สิทธิในการซื้อสลาก เพื่อให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้ามั่นใจว่าอย่างน้อยในแต่ละงวดจะมีสลากไปจำหน่าย สำหรับวิธีการสุ่มคัดเลือก หรือแรนดอม นั้น […]

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายคนละ 80,400 บาท วันที่ 3 ต.ค. 65 กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) เอกสารแนบ 1 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2565 ท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จาก เอกสารแนบ 2 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้ว ท่านสามารถตสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ […]

เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเลือกตั้งวันที่ 13 พ.ย. 65 วันที่ 3 ต.ค. 65 เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แจ้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผ.ถ. 1/1) ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลนครสงขลา จึงได้กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในระหว่างวันที่ 3 […]