สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ในจังหวัดสงขลา

ผู้ว่าสงขลายืนยันโควิด

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 มีนาคม 2563  พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 12.30 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 231 ราย

– ส่งตรวจไม่พบเชี่ย 201 ราย

– รอผลตรวจรอบแรก 12 ราย

– รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 0 ราย

– มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 18 ราย เป็นคนจังหวัดสงขลา 13 รายคนจังหวัดอื่นราย คนจังหวัดอื่น 5 ราย

 

ยอดผู้ป่วยโควิด

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

เตรียมเฮ!! ผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

พุธ มี.ค. 25 , 2020
  เตรียมเฮ!! ผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม รับ […]