OTOP สงขลาเตรียมมาตการป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน

OTOP สงขลาเตรียมมาตการป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน
OTOP สงขลาเตรียมมาตการป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน

 

OTOP สงขลาเตรียมมาตการป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน เครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา โดยการนำของคุณพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย ร่วมระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ เพื่อวางมาตรการดูแลความปลอดภัยจากไวรัส COVID – 19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน “OTOP Thai to Songkhla” และงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคมนี้ ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่

การดำเนินการของคณะผู้จัดงาน(เครือข่าย OTOP ภาคใต้)

1.ประชาสัมพันธ์เชิงลึกถึงมาตรการป้องกันเชื้อ COVID – 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน

2.จัดทำVTR มาตรการและวิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันเชื้อ COVID – 19 โดยใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลัก พร้อมประสานสาธารณสุขจังหวัเข้ามามีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน และร่วมทำแผนประชาสัมพันธ์ ในการทำ VTR โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนเสมือนจริง เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน

3.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น ทางเคเบิล ทางเพจ เฟสบุ๊ค และช่องทางอื่นๆ โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยกันแชร์

4.จัดทำจุดเช็คอิน”ปลอดภัยไร้ COVID – 19” ในจุดเช็คอินจะมีบอร์ดบอกวิธีและขั้นตอนการป้องกัน COVID – 19 เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ปฏิบัติตามและเป็นการบอกต่อ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานมั่นใจในมาตรการป้องกันของงาน

5.ในส่วนของประตูโหลดดิ้ง จะมีการจัดบอร์ดแนะนำวิธีและขั้นตอนการป้องกันเชื้อ COVID – 19 ให้ผู้ประกอบการได้ทราบและถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันทุกคน

การดำเนินการด้านผู้ประกอบการ

1. ผู้ประกอบการแสดงสินค้าทุกท่านต้องผ่านการวัดไข้ ใส่ หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อ ทุกวันก่อนเข้าประตูโหลด ก่อนทำการขายสินค้า

2. ก่อนเปิด – ปิดร้าน ทุกร้านจะต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณร้านของตนเองทุกวัน

3. ผู้ประกอบการสามารถจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้

การดำเนินการของสถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่

1.มีการวัดไข้ผู้เข้าชมงานทุกคนก่อนเข้างานตลอดระยะเวลาแสดงงาน.

2.มีการทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่จัดงานทุกวัน ก่อนเปิดงาน และหลังงานเลิก

3.จัดเตรียมเจลฆ่าเชื้อให้ผู้เข้าชมงาน ทุกประตูเข้าและออก

5.ทำความสะอาดห้องน้ำ โดยเฉพาะทุกจุดสัมผัส พร้อมจัดให้มีน้ำยา สบู่เหลว และเจลฆ่าเชื้อ

6.เตรียมความพร้อมในการควบคุมพื้นที่และการจัดส่งต่อไปโรงพยาบาล หากพบผู้มีอาการเสี่ยง

7.จัดเตรียมห้องเฝ้าระวังเพื่อตรวจในขั้นตอนต่อไป หากพบผู้มีอาการเสี่ยง หรืออุณหภูมิในร่างกายเกินกำหนด

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
อ้างอิง: อาสาพิทักษ์เมือง (สงขลา)

Next Post

ประกาศแล้ว! หาดใหญ่ยกเลิกสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19

Tue Mar 10 , 2020
ประกาศแล้ว! หาดใหญ่ยกเลิกสงกรานต์ เสี่ยงโควิด-19 ช่วงบ่ายวันนี้ 10 มี.ค 63 เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศลงเพจด้วยข้อความว่า “ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย อันดับที่ 14 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาลและหนังสือสั่งการของจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงประกาศยกเลิกการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว” ทั้งนี้ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไรต่อ ทางสำนักนักข่าว Hatyai Today News จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที   HATYAITODAYNEWS ภาพ: ภาคใต้ชายแดน อ้างอิง: เทศบาลนครหาดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สงการน์.2