ผ้าบาติกสงขลาสินค้า OTOP อัตลักษณ์โชว์ลวดลายเด่นสะดุดตาของจังหวัดสงขลา     วิถีแนวคิดการปรับตัวของสินค้า OTOP ผ้าบาติกสงขลา ที่ถ่ายทอดลวดลายเอกลักษณ์แปลกใหม่สะดุดตา เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ในปัจจุบันก้าวทันโลกแฟชั่น ซึ่งร้านหนึ่งที่อยู่คู่ชาวสงขลามานาน คือ ร้านสงขลาบาติก โดยเมื่อพูดถึงผ้าบาติกมักนึกถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเอกลักษณ์ทางผืนผ้าที่โดดเด่น ด้วยลวดลายสีสันและเรื่องราวบรรยากาศของชายทะเล หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มแรกของการทำบาติกในประเทศไทยนั้น เริ่มมาจากการทำผ้าบาติกลายพิมพ์เทียนมาก่อน  ในยุคแรกใช้วิธีแกะสลักลวดลายบนมันเทศและมันสำปะหลังมาทำ เป็นแม่พิมพ์ต่อมาได้ใช้แม่พิมพ์โลหะที่ผลิตในรัฐกลันตันที่ประเทศมาเลเซีย  ดังนั้นลายผ้ายุคแรกจึงมีลักษณะศิลปะแบบมาเลเซีย ต่อมาในปลายปี ๒๕๒๓ ได้เริ่มมีการทำผ้าบาติกลายเขียนระบายสี (PaintingBatik) ซึ่งเป็นผ้าติกที่เขียนลายเทียนด้วยจันติ้ง (Canting) ระบายสีลวดลายบนผืนผ้าทั้งผืนด้วยพู่กันโดยไม่มีการย้อมสีนั้นเอง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่มีการตอบรับดีมาจนถึงวันนี้ คุณสุรศักดิ์ ศิริโวหาร หรือที่รู้จักกันดีในหมู่ลูกค้าชื่อ “คุณปุ๊” เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์มาจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปะศาสตร์ คบ.คณะครุศาสตร์ เรียนจบแล้วก็เป็นอาจารย์ ก่อนที่จะลาออกมาเปิดร้าน ทำธุรกิจผ้าบาติกเต็มตัว สำหรับการกล่าวถึงร้าน “สงขลา บาติก” เปิดมานานกว่า 20 ปีแล้ว มีเครื่องหมายการค้าที่ได้มาตรฐานความถูกต้องและมีคุณภาพ มี Brand สินค้าเป็นของตัวเอง ทำให้สินค้าดูมีคุณภาพและยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา […]

เริ่มแล้ววันนี้-13 ก.ย. 63 OTOP  ทั่วไทยสุขใจ@เมืองเก่าสงขลา    จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วไทย สุขใจ @เมืองเก่าสงขลา โดยมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ หว่างวันที่ 5 – 13 กันยายน 2563 ณ โดมลานหน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ smes จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดสงขลาได้มีการ กระตุ้นกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า smas อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและจากทั่วประเทศโดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลผลิต […]

สานตระกร้าพลาสติก”กลุ่มจักสานบ้านนายพราน” ยะลา เปิดตลาดออนไลน์สู้ภัย COVID-19    กลุ่มจักสานบ้านนายพราน หมู่ที่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งมีนางสาวรอมล๊ะ มะแซ เป็นประธานกลุ่ม ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 มีสมาชิกรวม 20 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีที่มีอาชีพหลักในการกรีดยาง หลังว่างจากงานประจำก็จะใช้เวลาในการมานั่งรวมกลุ่ม ล้อมวงจักสานเส้นพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น กระเป๋า ตะกร้า แก้วเยติก มากมายหลากหลายสีสันสวยงาม โดยเริ่มจากสานเตยหนาม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นจักสานพลาสติก เพื่อลดขั้นตอนการผลิต และจะมีความคงทนมากกว่าจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางพช. ให้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์จักสาน 1,800 บาท จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ลงทะเบียน OTOP และในปี 2562 ได้ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกจากทางอุตสาหกรรมยะลา และได้ระดับ 2 ดาว OTOP สำหรับทางกลุ่มนี้ได้ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเกื้อกูลคนในชุมชน โดยดึงผู้พิการให้เข้ามาร่วมกับทางกลุ่ม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่ด้อยโอกาส ส่วนการดำเนินการของกลุ่ม ทางพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำสมาชิกเข้าไปฝึกอบรม แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงตลาดออนไลน์ ตอนนี้ประธานกลุ่มก็ได้ไปอบรมทางด้านตลาดออนไลน์แล้ว ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้กระจายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ออกบูธไม่ได้ ก็จะเน้นขายออนไลน์ให้มากขึ้น   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : สทท.ยะลา

รองผู้ว่าและพช.สงขลาร่วมเปิดงาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” งานแสดงสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ขอเชิญเที่ยวชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น. (วันนี้) ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)  นางสุรียพรรณ […]

  วจก. ม.อ. จัดอบรม WOW! Start Up Boost Camp พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Start Up ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ WOW! Start Up Boost Camp ภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการ […]

  OTOP สงขลาเตรียมมาตการป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน เครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา โดยการนำของคุณพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย ร่วมระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ เพื่อวางมาตรการดูแลความปลอดภัยจากไวรัส COVID – 19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมชมงาน “OTOP Thai to Songkhla” และงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – มาเลเซีย” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคมนี้ ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ การดำเนินการของคณะผู้จัดงาน(เครือข่าย OTOP ภาคใต้) 1.ประชาสัมพันธ์เชิงลึกถึงมาตรการป้องกันเชื้อ COVID – 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมงาน 2.จัดทำVTR มาตรการและวิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันเชื้อ COVID – 19 โดยใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลัก พร้อมประสานสาธารณสุขจังหวัเข้ามามีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน […]