ด่วนที่สุด! ใครที่กลับจาก กทม.-ปริมณฑล ต้องกักตัวเอง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด! ใครที่กลับจาก กทม.-ปริมณฑล ต้องกักตัวเอง 14 วัน
ด่วนที่สุด! ใครที่กลับจาก กทม.-ปริมณฑล ต้องกักตัวเอง 14 วัน

ในช่วงที่สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ โรคโควิด-19 ใน กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล ถูกปิดนาน 22 วัน โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย หลายคนอาจกังวลว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดกันมากมาย
หากคิดจะออกเดินทาง ต้องวางแผนป้องกันตัวเองและคนอื่นให้ดี สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เมื่อไปถึงภูมิลำเนา อาจจำเป็นต้องแยกตัวเพื่อสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นที่อยู่ในบ้านจนครบ 14 วัน

เวลากินข้าวก็ควรแยกมากินเอง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกับคนในบ้าน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับคนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้หรือมีอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบไปพบแพทย์ทันที

ในส่วนของรัฐบาล ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อค้นหา เฝ้าระวัง จัดทำฐานข้อมูลของคนที่เดินทางมาจาก กทม. และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. เป็นต้นไป

ถ้าเป็นไปได้ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปแจ้งข้อมูลแก่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. เทศบาล ตามแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาสอบถาม เพราะจำนวนประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลมีมาก

อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ทุกคนเดินทางในช่วงนี้ ขอให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “เพื่อตัวเอง และคนที่เรารัก”

ด่วนที่สุด! ใครที่กลับจาก กทม.-ปริมณฑล ต้องกักตัวเอง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด! ใครที่กลับจาก กทม.-ปริมณฑล ต้องกักตัวเอง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: katipnews

Next Post

ด่วน!! คำสั่งไทย-มาเลย์ประกาศปิดด่านชายแดน

Mon Mar 23 , 2020
ด่วน!! คำสั่งไทย-มาเลย์ประกาศปิดด่านชายแดน    จังหวัดสงขลา ประกาศระงับการใช้ช่องทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรตลอดแนวด่านชายแดนจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว ยกเว้นด่านสะเดาที่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่าน แต่ต้องคัดกรองพนักงานขับรถ อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศระงับการใช้ช่องทางด่านพรมแดน คือ ด่านประกอบ อำเภอนาทวี ด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา ส่วน ด่านสะเดาอนุญาตเฉพาะรถสินค้า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดสงขลาไม่ให้แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease: COVID-19) ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี […]
ด่วน!! คำสั่งไทย-มาเลย์ประกาศปิดด่านชายแดน