กรมการกงสุล พร้อมเปิดให้การบริการหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ 8 กรกฎาคมนี้     กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะเริ่มให้บริการทำหนังสือเดินทางรุ่นใหม่แล้วในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ โดยหนังสือเดินทางรุ่นใหม่จะมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่มากกว่าเดิม โดยจะเปิดให้ทำเฉพาะหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ส่วนหนังสือเดินทางอายุ 10 ปีจะมีการให้บริการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งน่าจะให้บริการได้ตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 ส่วนรายละเอียดการเก็บข้อมูลทางชีวภาพตัวบุคคล เช่น ม่านตา และอื่นๆ เป็นการเก็บข้อมูลชั้นความลับในทางราชการไม่เป็นที่เปิดเผย สำหรับหนังสือเดินทางรุ่นใหม่จะมีรายละเอียดในรูปเล่มมากขึ้นกว่ารุ่นเก่า เท่าที่สามารถเปิดเผยได้ มีดังนี้ 1.การถ่ายภาพจะมีการเก็บรูปหน้าจริงไว้ในหนังสือเดินทางด้วย 2.ลายเซ็นจะนูนสัมผัสได้ 3.มีภาพช้างยกงวงอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง เวลากรีดทั้งเล่มจะเห็นภาพช้างยกงวงขึ้นลง 4.หน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าจะพิมพ์ภาพสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมคำบรรยายสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาระหว่างนั่งรอขึ้นเครื่องบินหรือเดินทาง ผู้ที่ต้องการจะทำหนังสือเดินทางสามารถติดตามข้อมูลการเปิด-ปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ได้จากเฟซบุ๊กกรมการกงสุล หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 025728442   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

สนง.หนังสือเดินทางทั่วประเทศ เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป       กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกประกาศลงวันที่ 31 พฤษภาคม เกี่ยวกับสถานะการเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ และกรมการกงสุลยังได้ออกประกาศเกี่ยวกับสถานะการเปิดให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานสัญชาติและ นิติกรณ์ทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามได้ กองหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ : 02- 572 -8442 E-mail : consular05@mfa.mail.go.th หรือ เว็บไซต์ : http://www.consular.go.th/main/th/home ข้อมูลต่างๆ รายละเอียดสามารถดูตามภาพข้างล่าง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมกงสุล