สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 197 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 9,583 คน วันที่ 26 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 197 ราย ดังนี้ 1. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จำนวน 15 ราย 2. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง(ทรอปิคอลแคนนิ่ง,นิสซุย,ยูโรเซรามิค,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒน์นาหม่อม,สยามอินเตอร์)และผู้สัมผัส รวมจำนวน 11 ราย (พนักงานรายใหม่ 4 ราย / ผู้สัมผัส 7 ราย) 3. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดกิมหยง,ตลาดเกาะหมี,ตลาดพลาซ่า,ตลาดสดสะเดา,ตลาดรถไฟ,ตลาดสดจะนะ) รวมจำนวน 8 ราย (รายใหม่ 6 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 202 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 9,386 คน วันที่ 25 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 202 ราย ดังนี้ 1. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง(ศรีตรังโกลฟส์,โชติวัฒน์นาหม่อม,โชติวัฒน์อุตฯ,ถาวรอุตฯ,นิสซุย,แปซิฟิก,ยูโรเซรามิค,เมอร์กาโต้,ไฮแคร์,ไฮไท,สงขลาแคนนิ่ง) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 29 ราย (พนักงานรายใหม่ 24 ราย / ผู้สัมผัส 5 ราย) 2.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 13 ราย (พนักงานรายใหม่ 3 ราย / ผู้สัมผัส 10 ราย) 3.ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จำนวน 17 ราย […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 253 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,778 คน วันที่ 22 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 253 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานโชติวัฒน์นาหม่อม และผู้สัมผัส จำนวน 56 ราย (พนักงานรายใหม่ 54 ราย / ผู้สัมผัส 2 ราย)2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 29 ราย (พนักงานรายใหม่ 4 ราย / ผู้สัมผัส 25 ราย)3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง (อีลีไทย,ศรีตรังโกลฟส์,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒ์อุตสาหกรรม,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,ไฮไท,หลีเฮงฟู้ด) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 47 ราย (พนักงานรายใหม่ 35 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 175 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,525 คน วันที่ 21 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 175 ราย ดังนี้1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง(ทรอปิคอลแคนนิ่ง,ห้องเย็นโชติวัฒน์,อีลีไทย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,นิสซุย,แมนเอ,หลีเฮงฟู้ด) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 47 ราย (พนักงานรายใหม่ 35 ราย / ผู้สัมผัส 12 ราย)2. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดสดจะนะ,ตลาดทรัพย์สิน,ตลาดพงศ์เจริญ,ตลาดสดนาทวี,ตลาดเคหะ,ตลาดพลาซ่า,ตลาดรถไฟ) รวมจำนวน 14 ราย (รายใหม่ 7 ราย / ผู้สัมผัส 7 ราย)3. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในแคมป์คนงานโชติวัฒน์อุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย4. […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 121 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,350 คน วันที่ 20 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 121 ราย ซึ่งยอดผู้ป่วยลดลงจากเมื่อวาน และลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่จะมาจากการสัมผัสกันในครอบครัว ชุมชน และที่ทำงาน สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ทำการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด เพื่อกักตัว และเฝ้าระวังโดยมิได้สัมผัสกับบุคคลภายนอกผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง (ทรอปิคอลแคนนิ่ง,Sri Trang Glove,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒน์,ศรีตรัง,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,อิลีไทย) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 22 ราย (พนักงานรายใหม่ 21 ราย / ผู้สัมผัส 1 ราย)2. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 179 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,229 คน วันที่ 19 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ พบผู้ติดเชื้อรวม 179 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่ง รวมจำนวน 37 ราย (พนักงานรายใหม่ 28 ราย / ผู้สัมผัส 9 ราย)2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง (Top glove,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,แมนเอ,อิจีไทย) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 22 ราย (พนักงานรายใหม่ 21 ราย / ผู้สัมผัส 1 ราย)3. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง […]