สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 28 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,919 คน วันที่ 17 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 28 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย ส่วนชุมชนเก้าเส้ง มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย สำหรับผลการตรวจกลุ่มเสี่ยง 300 ราย ชุมชนเก้าเส้ง จะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย. 64)ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 37 ราย รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,130 ราย คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 776 ราย ( เสียชีวิตสะสม 13 ราย)รวมผู้ป่วยสะสม 2,919 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศสะสม 2,896 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศสะสม 23 คน […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 61 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,891 คน วันที่ 15 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 61 ราย– พบผู้ป่วยรายใหม่ (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) 2 ราย– พบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสผู้ป่วย ภายในครอบครัว/ในชุมชน/ในสถานที่อื่นๆ จำนวน 48 ราย เป็นการตรวจจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในครอบครัวและในชุมชน ที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ โดยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงาน จำนวน 4 ราย โดยมีการควบคุมกักกันแรงงานกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งหมดไว้ อย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปและได้ดำเนินการ Factory Quarantine กักกันตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งสูงและต่ำไว้ ณ ที่พักพนักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมโรค– พบผู้ป่วยกกลุ่มอื่นๆ 7 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 33 ราย รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 57 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,830 คน วันที่ 15 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 57 ราย– พบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสผู้ป่วย ภายในครอบครัว/ในชุมชน/ในสถานที่อื่นๆ จำนวน 44 ราย เป็นการตรวจจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในครอบครัวและในชุมชน ที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ โดยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานพื้นที่อำเภอสะเดา จำนวน 5 ราย โดยมีการควบคุมกักกันแรงงานกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งหมดไว้ อย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปและได้ดำเนินการ Factory Quarantine กักกันตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งสูงและต่ำไว้ ณ ที่พักพนักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมโรค– พบผู้ป่วยกกลุ่มอื่นๆ 3 ราย– พบผู้ป่วยรายใหม่ (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) 5 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 563 ราย รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 107 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,773 คน วันที่ 14 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 107 ราย ดังนี้– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ โดยมีการควบคุมกักกันแรงงานกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งหมดไว้ อย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปและได้ดำเนินการ Factory Quarantine กักกันตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งสูงและต่ำไว้ ณ ที่พักพนักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมโรค– พบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนป้อม 6 อ.หาดใหญ่ จำนวน 11 ราย และชุมชนเก้าเส้ง 3 รายเป็นการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ชุมชนได้ถูกควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก และ ปิดตลาดชุมชน และดำเนินมาตรการควบคุมโรคก่อนหน้านี้แล้ว– พบผู้ติดเชื้อ ภายในครอบครัว เป็นการตรวจจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในครอบครัวที่พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 90 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,666 คน วันที่ 10 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัด เพิ่ม 89 รายโดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานพื้นที่อำเภอสะเดา จำนวน 33 ราย โดยโรงงานได้ปิดทำการไปก่อนหน้านี้แล้ว และควบคุมกักกันแรงงานกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทั้งหมดไว้ อย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไป– พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 5 ราย โดยโรงงานได้ปิดเเผนกซึ่งตรวจพบการติดเชื้อ และได้ดำเนินการ Factory Quarantine กักกันตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งสูงและต่ำไว้ ณ ที่พักพนักงานเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมโรค– พบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนป้อม 6 อ.หาดใหญ่ จำนวน 3 ราย และชุมชนเก้าเส้ง 20 รายเป็นการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง โดยทั้ง […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 33คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 2,120 คน วันที่ 10 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 33 คน (เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด) ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 24 คน รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,379 คน  คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 729 คน เสียชีวิตวันนี้ 1 คน( เสียชีวิตสะสม 12 คน)รวมผู้ป่วยสะสม 2,120 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศสะสม 2,099 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศสะสม 21 คน ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 […]