สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 470 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 24,159 คน วันที่ 16 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 470 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 250 ราย – อ.จะนะ 30 ราย – อ.เทพา 8 ราย – อ.นาทวี 10 ราย – อ.นาหม่อม 2 ราย – อ.บางกล่ำ 5 ราย – อ.เมือง 10 ราย – อ.ระโนด 9 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 327 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 23,685 คน วันที่ 15 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 327 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 192 ราย – อ.คลองหอยโข่ง 2 ราย – อ.จะนะ 15 ราย – อ.เทพา 4 ราย – อ.นาหม่อม 3 ราย – อ.บางกล่ำ 1 ราย – อ.เมือง 9 ราย – อ.รัตภูมิ 8 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 272 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 23,362 คน วันที่ 14 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 272 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 155 ราย – อ.กระแสสินธุ์ 3 ราย – อ.จะนะ 24 ราย – อ.เทพา 12 ราย – อ.นาหม่อม 1 ราย – อ.เมือง 28 ราย – อ.ระโนด 5 ราย – อ.รัตภูมิ 14 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 301 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 22,090 คน วันที่ 13 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 301 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 193 ราย – อ.จะนะ 20 ราย – อ.เทพา 23 ราย – อ.นาทวี 8 ราย – อ.บางกล่ำ 1 ราย – อ.เมือง 31 ราย – อ.ระโนด 14 ราย – อ.รัตภูมิ 9 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 396 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 22,789 คน วันที่ 12 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 396 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ จำนวน 236 ราย – อ.คลองหอยโข่ง 4 ราย – อ.ควนเนียง 7 ราย – อ.จะนะ 11 ราย – อ.เทพา 3 ราย – อ.นาหม่อม 3 ราย – อ.เมือง 54 ราย – อ.ระโนด 15 […]

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 374 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 21,635 คน วันที่ 9 ก.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 374 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่าง ๆ และจากต่างจังหวัด จำนวน 171 ราย – อ.ควนเนียง 3 ราย – อ.จะนะ 23 ราย – อ.เทพา 3 ราย – อ.นาทวี 10 ราย – อ.บางกล่ำ 3 ราย – อ.เมือง 22 ราย – อ.รัตภูมิ […]