จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 64 – 2 พ.ค. 64 วันที่ 23 มี.ค. 64 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 – 2 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในพื้นที่ โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย […]

เริ่มแล้วพิธีเปิดยิ่งใหญ่ งานกาชาด 6 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัว เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจ.สงขลา    ช่วงค่ำวันนี้ (6 พ.ย. 63) ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ที่บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 โดยมีพันธมิตรภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19 ในยุค New Normal นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 นี้ ต้องเลื่อนมาจากช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค […]

มาแล้ว ! งานกาชาดจังหวัดสงขลา วันที่ 6 – 15 พ.ย. 63  เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  วันที่ 4 พ.ย. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 -15  พฤศจิกายน 2563  ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางสระบัว อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งจะมีกิจกรรมแสงสีเสียง , […]