คนร้ายลอบวางระเบิดทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี       เมื่อเช้านี้ เวลา 07.45 (14/7/63) คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด ชป. ร้อย.ทพ.2209 ฉก.ทพ.22 ทำให้ อส.ทพ.มุจลิน ศรีแก้ว อายุ 29 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในระหว่างนำส่ง รพ.แม่ลาน ขณะที่เกิดเหตุ ร้อย.ทพ.2209 จัดกำลัง 1 ชป. จำนวน 6 นาย ออกทำการ สำรวจเส้นทาง /รปภ.ครู รร.บ้านควนแปลงงู ด้วยการเดินเท้า จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบภาชนะบรรจุ และการจุดชนวน ฝังไว้ข้างท่อระบายน้ำ ริมถนนเลียบคลองชลประทาน ส่งผลให้ทหารที่เกินลาดตระเวนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ขณะส่งโรงพยาบาลแม่ลาน การเกิดเหตุ เกิดที่ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านละโพะ ม.3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป     […]

จังหวัดปัตตานี เปิดตลาดกลางปศุสัตว์ หลังวิกฤต COVID-19 กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้          นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ 12 อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมตลาดนัดโคกรุบาน หลังวิกฤต COVID-19 รัฐบาลผ่อนคลาย ระยะ 4 หลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด 19 จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงปศุสัตว์อยู่พอสมควร แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีการเลี้ยงไม่มากพอกับจำนวนความต้องการบริโภคของพี่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลทำโคกรุบ่านตามพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เราจึงเห็นว่าโคและแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความต้องการสูง เพราะฉนั้นจึงเกิดเป็นความคิดว่า ทำอย่างไรให้อาหารที่ได้มาจากการเลี้ยงปศุสัตว์มีมากเพียงพอ จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นในพื้นที่ของเรา แต่สิ่งหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตก็คือเราต้องมีหลักประกันว่าผลผลิตนั้นสามารถขายได้ หาตลาดรองรับให้เกษตรกรเหล่านั้นได้ และนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่เราได้ร่วมกันประชุมหารือและ ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตลาดปศุสัตว์ในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยจังหวัดปัตตานี เริ่มขยับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ มีการซื้อขาย โคกรุบาน เพื่อพิธีกรรมของพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ เริ่มศักราช มีการซื้อขายทุกวันอังคารของเดือน เชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้สนใจ พี่น้อง มาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ จำนวนโคเข้าตลาด 25 ตัว มูลค่า 657,000 บาท ขายได้ 5 ตัว มูลค่า 129,500 บาท ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์