วันที่ 16 พ.ค. 64 ฝ่ายปกครองอ.หาดใหญ่ จับกุมแหล่งมั่วสุมโต๊ะสนุกเกอร์เสี่ยงโควิดฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสงขลา วันที่ 16 พ.ค. 64 ฝ่ายปกครอง อ.หาดใหญ่ กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นลักษณะแหล่งมั่วสุม-เสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับชุมชน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 27/2564 ข้อที่ 1.2.4 โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 เวลา 19.30 น. นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่, นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอาวุโส นายบุญเลิศ ดำจำนงค์ ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง,ได้สั่งการให้คทาวุฒิ พิมพ์ศักดิ์ ปลัดอำเภอ,นายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอ นำกำลัง อส.กองร้อย อส.หาดใหญ่ที่ 4 จำนวน 10 นาย ดำเนินการจับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 27/2564 ข้อที่1.2 ให้ปิดสถานที่ชั่วคราวเป็นเวลา14 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 […]

หาดใหญ่-สงขลา พบกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด วันที่ 13 พ.ค. 64 ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิด เผยว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมาก และรวมถึงพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้มีภาวะเสี่ยงสูงแตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไป และมีข้อจำกัดจากโรคประจำตัวและการใช้ยาในการรักษาโรคโควิด เป็นโรคใหม่ที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุงหลายพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นหอผู้ป่วยโควิด การระบาดในระลอกนี้พบว่ามีการติดเชื้อในเด็กเยอะ และส่วนใหญ่ติดกันทั้งครอบครัว โดยเด็กได้รับเชื้อจากผู้ที่ดูแลเด็กหรือคนใกล้ชิด จึงสร้างเป็นหอผู้ป่วยสำหรับครอบครัวที่ติดโควิดและเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่อยู่ในการดูแลของกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีอายุเพียงแค่ 5 เดือน แม้ว่าในเด็กอาการจะไม่มีความรุนแรง ดังนั้นประชาชนจึงต้องระมัดระวังตนเองมากขึ้น เพราะทุกพื้นที่มีโอกาสเป็นพื้นที่เสี่ยงใส่แมสก์ ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่ชุมชน และระมัดระวังการนำเชื้อโรคไปสู่บุคคลที่มีความเสี่ยงภายในบ้าน อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งเมื่อเข้าบ้าน หลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลอื่นสัมผัสเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ อ้างอิง : สายด่วนโควิดโรงพยาบาลหาดใหญ่

จะนะ-สงขลาวุ่น ! หลังพบผู้ติดเชื้อโรงงานอาหารแปรรูป จนท. เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกหวั่นระบาดทั้งโรงงาน สืบเนื่องจากวันที่ 12 พ.ค. 64 สาธารณสุขจังหวัดสงขลาประกาศว่าโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน จึงทำให้ทางพนักงานโรงงานดังกล่าวเข้ารายงานตัวกับโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน ในขณะที่พนักงานบางรายได้กลับภูมิลำเนา เนื่องในวันสิ้นสุดเดือนถือศีลอด หรือ ฮารีรายอ ทำให้จังหวัดต้องออกประกาศให้รายงานตัวด่วนหวั่นระบาดในวงกว้าง วันที่ 13 พ.ค. 64 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจและทันตแพทย์โรงพยาบาลจะนะลงมา swab ผู้สัมผัสเสี่ยงและคนงานในโรงงาน  ทางทีมจากสำนักงานสาธารณุขอำเภอจะนะ ยกทีมใหญ่ลงมาที่โรงงานก่อนเพื่อซักว่าใครเป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ใครที่มีประวัติป่วยเป็นไข้หวัดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เดินสำรวจพื้นที่ในโรงงาน วิเคราะห์จุดเสี่ยง และตรวจสอบว่าใครควรเป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในโรงงานในแต่ละหอพักที่ควรจะเข้ารับการตรวจบ้าง จนได้รายชื่อผู้ที่ควรได้รับการตรวจ swab ทุกคนเหล่าต้องมีการลงทะเบียน ซักประวัติอย่างละเอียดลงในแบบฟอร์ม หลายคนต้องมีล่ามมาช่วยสื่อสาร เมื่อได้ประวัติลงในแบบฟอร์มแล้วก็ต้องนำไปลงในฐานข้อมูล และออก code สำหรับแปะบนหลอดใส่น้ำยาที่จะใส่ไม้swabลงไป เพื่อนำส่งตรวจในห้อง lab เมื่อผล lab ออกมาจะได้รู้รายละเอียดของคนคนนั้น ขั้นตอนการสอบสวนโรค การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร […]

สงขลา ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ วันที่ 13 พ.ค. 64 ชาวไทยมุสลิมในชุมชนเก้าเส้ง ยกเลิกพิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ หรือ ฮารีรายอปอซอ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการปิดประกาศยกเลิกบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม พิธีละหมาดบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และงดไปเยี่ยมกุโบร์ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ สำนักจุฬาราชมนตรียังได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยระบุว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวม จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้ สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 50 คน ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด และจังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดใช้ดุลยพินิจร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองในการประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นกรณีไป […]

สงขลา ยอดผู้โควิดหายกลับบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รพ.สนาม เตรียมจัดยานพาหนะ รับ- ส่ง วันที่ 13 พ.ค. 64 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 15 เดินทางไปยัง กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขออนุญาตใช้สถานที่ เพื่อจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ระดับ 1 เพื่อรองรับผู้ป่วย จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยใช้สถานที่อาคารโรงนอน จำนวน 3 กองร้อย ของกองพันเสนารักษ์ เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยมีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน 150 เตียง พร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัส ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลสนาม ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ยังไม่มีผู้ป่วยรับส่งต่อ จึงใช้สถานที่เป็น […]

ผอ.รพ.หาดใหญ่ เผยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อได้รับเชื้อ นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนในรอบแรกใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตวายเรื้อรัง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคอ้วน 6.โรคมะเร็ง 7.โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจำเป็นต้องลงทะเบียนรับวัคซีนก่อนกลุ่มอื่น เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป ขณะที่ประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเป้าหมายทั้งสิ้นที่ 50 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ภายในสิ้นปีนี้ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนได้มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยตัวคุณเองในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว ยังเป็นการช่วยประเทศชาติในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน เพื่อจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ให้สามารถเปิดกิจการ หรือธุรกิจต่าง ๆ ได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม […]