สุดยอดการแข่งขันฟุตบอล “นครหาดใหญ่คัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563    เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล “นครหาดใหญ่คัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอล “นครหาดใหญ่คัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ คือ การมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ – ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 […]