ตระการตา ! สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุงร่นระยะทางจาก 80 กม. เหลือเพียง 6-7 กม. ใช้เวลาเดินทางเพียง 10-15 นาที สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุงใช้งบประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสร้างปี 2565-2567 ซึ่งสะพานจะเริ่มจากจาก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อร่นระยะทางจากพัทลุง-สงขลาจากเดิม 80 กม. เหลือ 6-7 กม. ลดเวลาในการเดินทางจาก 2 ชม. เหลือเพียง 10-15 นาที เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระหว่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาทางรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง […]