ลักษณะอาการที่พบของผู้ป่วยโควิด -19 ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว Yong Poovorawan โดยมีข้อความว่า โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ การระบาดในประเทศไทย มีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษอย่างมากในประเทศเขมร เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม  2564 มีจำนวนผู้ป่วยกว่า 1,500 ราย สายพันธุ์ที่ตรวจพบ รายงานโดย องค์การอนามัยโลก เป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากในเขมร เมื่อเป็นเช่นนี้้ ต้นต่อของการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้ที่เกิดจากสายพันธุ์อังกฤษ ครั้งนี้ไม่น่าจะมาจากสถานกักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ น่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างประเทศเขมรและไทยเพราะพบสายพันธุ์นี้ในเขมร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2564  และยังระบาดอย่างรุนแรงในเขมร รายงานต่างด่าว หรือคนไทยที่ข้ามไป ข้ามมา น่าจะเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดครั้งนี้ โดยลักษณะอาการที่พบของผู้ป่วยโควิด -19 สายในระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษ จะไม่ค่อยมีอาการ แต่อาการที่พบมากขึ้น คือ ตาแดง มีผื่น ให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาว   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ปรับพื้นที่คุมโควิด-19 แบ่ง 4 โซนเสี่ยง หลังผับบาร์ติดเชื้อเพียบ วันที่ 6 เม.ย. 64 ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามมติของคณะกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยเห็นชอบกำหนดปรับระดับพื้นที่ดังนี้ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐมโดยร้านอาหารและสถานบันเทิงเปิดไม่เกิน 21.00 น. นั่งรับประทานอาหารได้ แต่งดดื่มสุราห้ามจำหน่ายจ่ายแจก ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานที่ออกกำลังกายแข่งขันกีฬาเปิดได้ตามปกติ แต่ดำเนินการแบบนิวนอร์มัล เช่น สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ 2.พื้นที่ควบคุม […]

สะเดา-สงขลา จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 8 คนลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซีย วันนี้ 17 ม.ค.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สะเดา จ.สงขลา ร่วมกับ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 8 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด ขณะถูกนายหน้าคนไทยนำมาพักไว้ในกุโบร์ หรือ สุสานมุสลิมบริเวณป่าสวนยาง พื้นที่บ้านเคียนเภา หมู่4 ต.ปริก อ.สะเดา เพื่อรอเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมา โดยแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้ง 8 คน ลักลอบเดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านทางริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซีย บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา โดยเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินจนถึงวันที่ 1สิงหาคมซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากและตัดสินใจลักลอบหนีเข้ามายังฝั่งไทย โดยบอกว่าต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับนายหน้าคนไทยคนละ 3,300 ริงกิต หรือคิดเป็นเงินไทยราว 27,000 บาท เพื่อพาข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียและส่งต่อไปยังประเทศเมียนมาทางจ.ระนอง ซึ่งสภาพของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้ง 8 คน เริ่มอ่อนแรงและหิวโซเพราะไม่ได้กินข้าวมาสองวันหลังจากที่ถูกนายหน้าคนไทยนำมาพักไว้ในสุสานเพื่อรอเดินทางต่อ แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจากสภาพแรงงานทั้ง 8 คนน่าจะถูกลอยแพปล่อยทิ้งในป่า […]

จ.สงขลา ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา คัดกรองโรค COVID-19 วันที่ 10 ธ.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จ.สงขลา ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา คัดกรองโรค COVID-19 ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าสำหรับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.หากกรณีเป็นผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลา ให้บุคคลนั้นรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน โดยต้องกักกันตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วยวิธี self-Quarantine ดำเนินการสมัครใจกักตัวเองภายในบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น หยุดเรียนหรือทำงาน งดกิจกรรมต่างๆ ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่อ จาม ห้ามรับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น รวมถึงควรแยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร แยกห้องนอน ทำความสะอาดที่พักและของใช้ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์) กรณีมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักก่อนเวลา 14 วัน ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลา 5 วันนับแต่เดินทางมาถึง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตรวจเพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยออกค่าใช้จ่ายเอง หากไม่พบเชื้อสามารถออกจากที่พักได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 2. กรณีเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด และได้เข้าพักในโรงแรมหรือที่พักอื่นใดที่มีลักษณคล้ายโรงแรม ให้ลงทะเบียนเข้าพัก โดยแจ้งวัตถุประสงค์ เวลา สถานที่ที่จะมาทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือทำกิจธุระ และลงเวลาเข้า-ออก ณ โรงแรมหรือที่พัก และสถานที่ที่จะไปทุกครั้ง ทั้งไปและกลับ โดยให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก  ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ศบค. เปิดเผยผู้ติดเชื้อในประเทศ 4 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย มีอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เผยว่าพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 4 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานใน Alternative State Quarantine เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานใน Alternative State Quarantine เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนและ Alternative State Quarantine โดยทั้งหมดรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน […]