ม.อ.จับมือ 5 คณะเร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”

ม.อ.จับมือ 5 คณะเร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”
ม.อ.จับมือ 5 คณะเร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”

ม.อ.จับมือ 5 คณะเร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือ 5 คณะ เร่งสร้างการรับรู้ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” เน้นรับประทานอาหารอย่างชาญฉลาด ด้วยการบริโภคที่หลากหลาย

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เปิดการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์สมพร ชาญวณิชย์สกุล อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จึงได้ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานสมุนไพรไทย พร้อมให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวด้วยสมุนไพรไทย นอกเหนือจากการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน และการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ขณะที่ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า การวิจัยเรื่องสมุนไพรไทยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค เริ่มเป็นที่สนใจ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การระบาดของโรคซาร์ส เมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งไวรัสโรคซาร์สอยู่ในกลุ่มปอดอักเสบ กลุ่มเดียวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ มีการวิจัยค้นพบว่า “พลูคาว” ซึ่งปกติคนไทยรับประทานเป็นอาหารอยู่แล้ว ถือเป็นผักมีผลในการกระตุ้นอิมมูน (Immune) หรือภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานโรคได้

ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายตนเองได้ดีที่สุด คือการรับประทานอาหาร สมุนไพร ผัก และผลไม้หลากสีในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะหากรับประทานมากเกินความจำเป็น จะทำให้ตับและไตทำงานหนักขึ้น จึงเน้นย้ำให้ทุกคนรับประทานอาหารให้ชาญฉลาด ด้วยการบริโภคที่หลากหลาย ปลอดสารพิษ เพื่อการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ รวมทั้งโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ้างอิง: ผู้จัดการออนไลน์

Next Post

อัปเดต! สาธารณสุข แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 11 ราย ย้ำติดกันเป็นกลุ่มทั้งหมด

Thu Mar 12 , 2020
อัปเดต! กระทรวงสาธารณสุข ประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 11 ราย พบติดกันเป็นกลุ่มทั้งหมด ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมของไทยเพิ่มเป็น 70 ราย สำหรับผู้ป่วยเพิ่มทั้ง 11 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด เป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มจากเพื่อนชาวฮ่องกง ที่มีการดื่มสุราแก้วเดียวกัน และสูบบุหรี่มวนเดียวกัน ขณะที่ผู้ป่วยชาวฮ่องกง ได้กลับประเทศไปแล้ว ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทยที่มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มครั้งแรก และระดับความรุนแรงอยู่ในระดับ2 ยังไม่ถึงขั้น3 เพราะการติดต่อเกิดจากการใกล้ชิด ไม่ได้แพร่ออกไปถึงคนอื่น ทั้งยังไม่เป็น Super Spreader (กรณี ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติในการแพร่เชื้อโรคให้ผู้อื่นอย่างรวดเร็วและรุนแรง) HATYAITODAYNEWS ภาพ: Posttoday อ้างอิง: thestandard.co กระทรวงสาธารณสุข Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปก 11 ราย