เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิกรรมขยะอันตรายแลกไข่ไก่ วันที่ 26 ก.ย. 63 นี้

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิกรรมขยะอันตรายแลกไข่ไก่ วันที่ 26 ก.ย. 63 นี้

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ” ขยะอันตรายแลกไข่ไก่ ” วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

*อัตราการแลกเปลี่ยน ดังนี้

1.หลอดไฟทุกชนิด 2 หลอด = ไข่ไก่ 1 ฟอง
2.ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ 3 ขวด = ไข่ไก่ 2 ฟอง
3.แบตเตอรี่โทรศัพท์ 3 ก้อน = ไข่ไก่ 2 ฟอง
4.ถ่านไฟฉาย 6 ก้อน = ไข่ไก่ 1 ฟอง
5.กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ 2 กระป๋อง = ไข่ไก่ 1 ฟอง
6.ขวดน้ำยาฆ่าหญ้า 3 ขวด = ไข่ไก่ 2 ฟอง

**อัตราการแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ คือ ขยะ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือภาชนะบรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษสารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้สารกัมมันตรังสีและเชื้อโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสาร
กำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้นแยกทิ้งให้ถูกถัง ทิ้งขยะพิษเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิกรรมขยะอันตรายแลกไข่ไก่ วันที่ 26 ก.ย. 63 นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

Tue Sep 22 , 2020
สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนน้ำจืด จำลองน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และการแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด ส่วนน้ำกร่อย จำลองระบบนิเวศของน้ำ เช่น ป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน ส่วนน้ำเค็ม จัดแสดงสัตว์ทะเลและพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาหมอทะเล น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศไทย และฉลามเสือดาว ที่สามารถชมผ่านจอแก้วพานอรามาที่มีขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สามารถชมปลาได้ในมุมกว้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ – รอบโชว์มหัศจรรย์สัตว์น้ำเพื่อนรัก วันธรรมดา พฤหัสบดี – ศุกร์ 10.45 น. , 12.00 น. , […]
สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ