Pgslot

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ - HATYAITODAY

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  • ส่วนน้ำจืด จำลองน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และการแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
  • ส่วนน้ำกร่อย จำลองระบบนิเวศของน้ำ เช่น ป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน
  • ส่วนน้ำเค็ม จัดแสดงสัตว์ทะเลและพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาหมอทะเล น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศไทย และฉลามเสือดาว ที่สามารถชมผ่านจอแก้วพานอรามาที่มีขนาดสูง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สามารถชมปลาได้ในมุมกว้าง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่
– รอบโชว์มหัศจรรย์สัตว์น้ำเพื่อนรัก วันธรรมดา พฤหัสบดี – ศุกร์
10.45 น. , 12.00 น. , 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น. และ 16.00 น.

– รอบโชว์มหัศจรรย์สัตว์น้ำเพื่อนรัก วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
10.30 น. , 11.30 น. , 12.30 น. , 13.30 น. , 14.30 น. , 15.30 น. และ 16.30 น.

โดยสงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์  ซึ่งเวลาทำการ วันพฤหัสบดี – ศุกร์ 09.30 – 16.00 น. และเวลาทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-322787, 074-322899, 088-7881457

 

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการตามปกติ แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำ

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สงขลาอควาเรียม

Next Post

กสม. ชี้ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลฯ หาดมหาราช สงขลา ไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน แนะรัฐบาลแก้ปัญหาที่สาเหตุ

Tue Sep 22 , 2020
กสม. ชี้ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลฯ หาดมหาราช สงขลา ไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน แนะรัฐบาลแก้ปัญหาที่สาเหตุ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร  เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามที่ตัวแทนเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดสทิงพระ ร้องเรียนมายัง กสม. เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยประชาชนมีข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ชายหาดมหาราชไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อาจทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น และมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดของประชาชน เช่น กลุ่มประมงพื้นบ้าน จึงขอให้ตรวจสอบ ทางด้านกสม. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปได้ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หาดมหาราช เทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างในระยะที่ 2 […]
เพิ่มเติม : กสม. ชี้ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลฯ หาดมหาราช สงขลา ไม่สอดคล้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน แนะรัฐบาลแก้ปัญหาที่สาเหตุ