จ.สงขลา เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ( บุญหลัง ) คึกคักชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

จ.สงขลา เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ( บุญหลัง ) คึกคักชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

วันนี้ 17 กันยายน 2563 วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลทำบุญเดือนสิบครั้งที่ 2 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเทศกาลชิงเปรต โดยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบครั้งที่ 2 ยุคโควิด-19 มีการคัดกรองเข้มก่อนเข้ามาในวัด โดยตั้งจุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าวัด มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้ามาในวัดโดยวันทำบุญเดือนสิบครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ประชาชนในภาคใต้เรียกว่า “เทศกาลชิงเปรต” โดยพุทธศาสนิกชนได้นำอาหารหวานคาว พร้อมขนมเดือนสิบไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่วัดใกล้บ้าน สำหรับที่วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลานำครอบครัวมาร่วมทำบุญเดือนสิบอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งให้พระสงฆ์ได้บังสุกุลอัฐิส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ พร้อมทั้งนำเครื่องเซ่นไหว้ตั้งที่ร้านเปรต เพื่อให้เปรตภูตได้มากินเครื่องเซ่นไหว้ ที่ลูกหลานได้มาตั้งให้กินเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ก็จะกลับไปยังนรก ในวันนี้คือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

จ.สงขลา เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ( บุญหลัง ) คึกคักชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการชิงเปรต ประชาชนจะนำเครื่องเซ่นไหว้ตั้งที่ร้านเปรต เพื่อให้เปรตภูตได้มากินเครื่องเซ่นไหว้ ภายหลังจากที่พระสงฆ์ได้ประกอบพิธีสวดเสร็จแล้วและพุทธศาสนิกชนได้กรวดน้ำส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษแล้ว ก็ได้ทำการตัดสายสิญจน์ เพื่อให้เปรตภูติได้ทำการกินอาหารจากเครื่องเซ่นไหว้ หลังจากนั้นประชาชนที่มาทำบุญที่วัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างวิ่งกรูขึ้นไปบนร้านตั้งเปรตและแย่งชิงสิ่งของที่ตั้งบนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนาน โดยถือว่า ใครได้กินของที่เหลือจากที่เปรตกินแล้วจะเป็นมงคลกับตัวเอง ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทุกปี

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้น 2 ครั้ง คือ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทำบุญกันมาก จะเป็นการทำบุญครั้งที่ 2 ถือเป็นการทำบุญใหญ่คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

จ.สงขลา เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ( บุญหลัง ) คึกคักชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

จ.สงขลา เทศกาลทำบุญเดือนสิบ ( บุญหลัง ) คึกคักชาวสงขลาเข้าวัดทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สธ.สงขลา แนะประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ ในการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันโรคโควิด–19

Thu Sep 17 , 2020
สธ.สงขลา แนะประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ ในการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันโรคโควิด–19 นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั่วโลกยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจ และขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แพร่ระบาดต่อไปได้ จังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ และเจ้าของกิจการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นนิสัยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย โดยใช้หลัก 6 ประการ ได้แก่ 1.กำหนดจำนวนคน ไม่ให้แออัด โดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 2.เตรียมสบู่และเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆ 3.ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน   บ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออย่างน้อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอก 4.ห้องแอร์ ควรหยุดพัก เปิดห้องระบายอากาศเป็นระยะ 5.มีป้ายขอความร่วมมือ ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ เช่น ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 6.มีระบบการคัดกรอง และลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ เนื่องจากแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จะทำให้สามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการ แพร่ระบาดได้สะดวก ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที สำหรับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวการ์ดอย่าตก โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่สาธารณะ หากพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ให้ไปรับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางและหยุดอยู่บ้านและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สาธารณสุขจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01