คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. แกนนำเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัยโควิด-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. แกนนำเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัยโควิด-19

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แกนนำหลักในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 โดยความร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และกลุ่ม DoDone เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการบริหารจัดการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีปิดโครงการ มี ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ. ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธี

n9685 0%20(2) HATYAITODAY

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้ได้จัดทำสื่อออนไลน์ทั้งเรื่องของการคัดกรอง การเฝ้าระวัง วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติโดยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และแพทย์จากกลุ่ม DoDone ฝึกปฏิบัติการล้างมือ การใส่และถอดหน้ากากอนามัย การใส่และถอดถุงมือ การถอดเก็บทำความสะอาดเสื้อผ้า รองเท้า การจัดเก็บและกำจัดสิ่งของใช้แล้วและขยะ

n9685 0%20(7) HATYAITODAY

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมตรวจโรงเรียน และให้คำปรึกษาการจัดการสถานที่ โรงอาหาร ภาชนะอาหาร ห้องเรียน ห้องนอนเด็กเล็ก ห้องพยาบาล ระบบการจัดการของโรงเรียน เช่น การจัดทำจุดคัดกรอง จุดล้างมือ การจัดการเมื่อมีนักเรียนที่มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกหรือมีอาการของการติดเชื้อ แนะนำเรื่องการจัดการ การเข้าแถว การรักษาระยะห่างทางกายภาพ

กิจกรรมดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ โรงเรียนวัดทุ่งงาย โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองหวะ และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. แกนนำเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัยโควิด-19
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. แกนนำเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัยโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เงินรางวัลกว่า 31,000 บาท

Sat Jul 18 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เงินรางวัลกว่า 31,000 บาท       เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ในงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 คว้าเงินรางวัลรวม 31,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วันประกวด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ คุณสมบัติผู้เข้าประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี – สัญชาติไทย อายุ 70 ปี ขึ้นไป – มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี – มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง   การตัดสินการประกวดการตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย […]
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพด เงินรางวัลกว่า 31,000 บาท