เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เงินรางวัลกว่า 31,000 บาท

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เงินรางวัลกว่า 31,000 บาท

      เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ในงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
คว้าเงินรางวัลรวม 31,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วันประกวด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
– สัญชาติไทย อายุ 70 ปี ขึ้นไป
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง

  การตัดสินการประกวดการตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสินมีดังนี้

1.มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม 30 คะแนน

2.มีดัชนีมวลกาย หรือรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 20 คะแนน

3.มีฟันที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 30 คะแนน

4.มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ 20 คะแนน

   ผู้สมัครหรือผู้แทนของผู้สมัครต้องตรวจสอบและ รับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรวมถึงได้รับรางวัลใด ๆ ในการประกวดครั้งนี้

สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 074-200121 โทรสาร 074-245296 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/5mcVNTSLV6334xG26
/ สแกน QR CODE

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/169805/data.html

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี เงินรางวัลกว่า 31,000 บาท

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

สธ.สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก เพื่อป้องกันโควิด – 19 ในระรอกสอง

Sat Jul 18 , 2020
สธ.สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก เพื่อป้องกันโควิด – 19 ในระรอกสอง      นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั่วโลก ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประกอบกับประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 แต่เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระยะที่ 5 ทำให้ประชาชน เกิดความชะล่าใจ และขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แพร่ระบาดในระลอกที่สองต่อไปได้      จังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ให้เป็นนิสัยด้วยชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้หลัก 6 ประการ ได้แก่ 1.รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 […]
สธ.สงขลา ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก เพื่อป้องกันโควิด – 19 ในระรอกสอง