สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 216 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 3,372 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 216 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 3,372 คน

วันที่ 24 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 216 ราย พบในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง จำนวน 112 คน ซึ่งเป็นผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเร่งด่วน โดยผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม พ้อมทั้งเข้าสู่มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกและชุมชน นอกจากนี้ทาง จ.สงขลา ยังได้นำหลัก Buble and Seal มาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดทุกโรงงาน พร้อมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขลงตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมทุกพื้นที่

207671144 1450822631932036 1771772805714285181 N


นอกจากนี้ยังพบในกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 67 ราย (ผู้ป่วย อ.เทพา , ปั๊มน้ำมันเอสโซ่สะกอม, ผู้ป่วย อ.จะนะ, ชุมชนเก้าเส้ง, ร่วมงานแต่งทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, ครูโรงเรียนรุ่งโรจน์ฯ อ.จะนะ, ชุมชนเตาอิฐ,ท่าแพขนานยนต์ และกลุ่มอื่นๆ) และ ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี จำนวน 37 ราย
สำหรับกลุ่มผู้ต้องขัง (เรือนจำกลางจังหวัดสงขลาและทัณฑสถานหญิง จ.สงขลา) พบผู้ป่วยจำนวน 144 ราย ซึ่งทาง ศบค. ไม่นับรวมกลับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปของ จ.สงขลา

197306250 1450842288596737 2566427903658544172 N

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

จ.สงขลา เลื่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site เป็นวันที่ 12 ก.ค. 64 ของโรงเรียนในแต่ละอำเภอ

Thu Jun 24 , 2021
จ.สงขลา เลื่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site เป็นวันที่ 12 ก.ค. 64 ของโรงเรียนในแต่ละอำเภอ วันที่ 24 มิ.ย. 64 จ.สงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประเมินความพร้อมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ขณะที่ คณะะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มีมติ ประกาศ “เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site” เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  ทางด้านดร.พรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการร่วมกันพิจารณาเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ของโรงเรียนในแต่ละอำเภอเพื่อประเมินความพร้อมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ขณะที่ คณะะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มีมติให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประกาศ “เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site” จากวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาทำการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และความพร้อมของโรงเรียน นักเรียน  และผู้ปกครอง ซึ่งระหว่างนี้ให้คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาในการประเมินสถานการณ์ รวมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมของระบบ และขั้นตอนในการสร้างความปลอดภัยแก่คณะครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมโรค  โดยเน้นมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น อาทิ การจัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ วัดไข้ และอาการป่วย , การสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , การจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อลดความแออัด , การจัดให้มีจุดในการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ , การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ปุ่มกดลิฟต์ อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก เป็นต้น อ้างอิง : สวท.สงขลา , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01