สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 16 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน ม.ค. 65 สะสม 35,198 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 28 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน ม.ค. 65 สะสม 35,198 คน

วันที่ 28 มิ.ย. 65 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK รายใหม่ 440 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้

291090298 5339803879414365 8129094653583372975 N

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด – 19 จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ฯ และขอให้ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และครบระยะเวลารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ หารือการแก้ไขปัญหาจราจร-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Tue Jun 28 , 2022
เทศบาลนครหาดใหญ่ หารือการแก้ไขปัญหาจราจร-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน วันที่ 28 มิ.ย. 65 จากการที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงาน บูรณาการการบริหารจัดการ ระดมความคิดแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตทางถนน ตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยยึดถือกฎระเบียบที่มีอยู่และแนวทางเทคโนโลยีมาจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งในวันนี้ 28 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่องที่พิจารณามีดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาห้ามจอดรถช่วงเวลาเร่งด่วน บริเวณถนนเพชรเกษมตั้งแต่หน้าที่ว่าอำเภอหาดใหญ่ไปจนถึงสามแยกคอหงส์ ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น. 2. การพิจารณาแก้ไขปัญหาเนินชะลอความเร็วที่ไม่ได้มาตรฐาน 3. การจัดจราจรบริเวณถนนราษฎร์ยินดี […]
ปกข่าว 01