สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 98 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 1,552 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 98 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 1,552 คน

ยอดรวมผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลา 98 คน (เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ) แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดสงขลา 58 คน, อ.หาดใหญ่ 18 คน, อ.เมืองสงขลา 12 คน, อ.สะเดา 6 คน, อ.จะนะ 2 คน, อ.บางกล่ำ1 คน และจากต่างจังหวัด (สตูล) 1 คน
ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านวันนี้เพิ่ม 9 คน รวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 999 คน  คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 545 คน เสียชีวิตสะสม 8 คน
รวมผู้ป่วยสะสม 1,552 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศสะสม 1,539 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศสะสม 13 คน

193035724 1433922406955392 7184684667827131935 N

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่

Sun May 30 , 2021
เทศบาลนครหาดใหญ่ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่ วันที่ 29 พ.ค. 64  เทศบาลนครหาดใหญ่ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการป้องกัน ยับยั้ง และควบคุม COVID-19 ที่บริเวณลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ตลอดจนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา และอำเภอหาดใหญ่ จัดขึ้นภายใต้โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ของทุกวัน ได้แก่ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางเท้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวาระพัฒนาจังหวัดสงขลา วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด ประเด็นที่ 2 คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ  โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ เช่น สถานที่ราชการ สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง และที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนการงดทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ และเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ชุดปฏิบัติการ และวัสดุ อุปกรณ์ บรรทุกน้ำผสมน้ำยา รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ รถยนต์บรรทุกของ เป็นต้น เพื่อร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ และฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส COVID-19 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลา 15.00-21.00 น. ของทุกวัน ในพื้นที่ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางเท้าครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01