สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 232 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 5,308 คน

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 232 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 5,308 คน

วันที่ 4 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  232 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้
1.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 46 ราย พนักงาน 37 ราย / ผู้สัมผัส 9 ราย
2.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สัมผัส 4 แห่ง จำนวน 8 ราย พนักงาน 3 ราย / ผู้สัมผัส 5 ราย
3.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) และผู้สัมผัส จำนวน 21 ราย

4. ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้สัมผัส ร.ร.สอนศาสนา อ.จะนะ จำนวน 14 ราย
5. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 ราย (สัมผัสผู้ป่วย อ.จะนะ, สัมผัสผู้ป่วย อ.สะเดา, สัมผัสผู้ป่วย อ.เทพา, สัมผัสผู้ป่วย อ.เมือง, สัมผัสผู้ป่วย อ.บางกล่ำ, สัมผัสจากต่างจังหวัด,สัมผัสแพขนานยนต์, สัมผัสเก้าเส้ง, และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

206759706 1457754644572168 1235535892955527578 N
209584785 1457757344571898 8126913316969594993 N

ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

สนามบินหาดใหญ่แจ้งผู้โดยสารเผื่อเวลาเร็วขึ้น 20 นาที ต้องขออนุญาตตามประกาศศบค.สงขลา

Sun Jul 4 , 2021
สนามบินหาดใหญ่แจ้งผู้โดยสารเผื่อเวลาเร็วขึ้น 20 นาที ต้องขออนุญาตตามประกาศศบค.สงขลา วันที่ 4 ก.ค. 64 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำนวยความสะดวกออกใบอนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ ตามที่ ศบค.สงขลา กำหนด เพื่อบริการให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินบริเวณ ทางเข้าห้องพักของผู้โดยสารขาออกรอขึ้นเครื่อง สำหรับหลักฐานที่ใช้ขอเอกสารขอใบรับรองและขั้นตอนการขอเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย – การตรวจสอบบัตรประชาชนตัวจริง / พาสปอร์ต หรือเอกสารทางราชการได้รับรองระบุตัวตน – กรอกแบบฟอร์มเอกสารด้วยตัวเอง ระบุสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน – ระบุเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง – เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้วลงนามให้อนุญาตเดินทาง นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกในการอำนวยความสะดวกออกเอกสารขอใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน เดินทางออกนอกจังหวัดสงขลา รูปแบบเอกสารขอใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด เหมือนเอกสารการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือ รถโดยสารประจำทาง อาจจะทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาในการเดินทาง แต่ยืนยันว่าผู้โดยสารไม่ตกเครื่องแน่นอน ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้บริการด้วยสายการบินในการเดินทาง […]
ปกข่าว 01