จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการศาสนกิจในช่วงเทศกาลฮารีรายออิฎิ้ลอัฎฮา งดการละหมาดอีฏิลอัดฮาที่มัสยิด

จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการศาสนกิจในช่วงเทศกาลฮารีรายออิฎิ้ลอัฎฮา งดการละหมาดอีฏิลอัดฮาที่มัสยิด

วันที่ 15 ก.ค. 64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้จังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งระดับความรุนแรง ผู้ป่วยสีเขียว (อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ) คิดเป็นร้อยละ 84.32 ผู้ป่วยสีเหลือ (มีอาการไอ ไข้สูง มีภาวะเสี่ยงว่าจะติดเชื้อลงปอด) คิดเป็นร้อยละ 14.48 และผู้ป่วยสีแดง (เชื้อลงปอด) คิดเป็นร้อยละ 1.20 สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีการสัมผัสกันในชุมชน ครอบครัว องค์กร หรือบริษัท ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยทั้งหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ทำการสอบสวนโรคและส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

714db7e3f5be0bf09cd2ef2e44a02006 Small

ทั้งนี้คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการแนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอิฎิ้ลอัฎฮา คือ การละหมาดอีฏิลอัดฮา การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จังหวัดสงขลาจึงออกมาตรการโดยยึดตามคำสั่งของจุฬาราชมนตรี คือ ให้งดการละหมาดอีฏิลอัดฮาที่มัสยิด และทุกสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

91779978 3611097678961723 6410938674459967488 N

โดยประกาศแจ้งให้ทำการละหมาดที่บ้านเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้นและแจ้งให้อิหม่ามและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 3 คน ทำหน้าที่ตักบีรและอ่านคุตบะห์ (ธรรมกถา) ออกเสียงตามสายที่มัสยิดเท่านั้น เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของวันอีด ให้งดการเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกินกว่า 5 คน สำหรับการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) ให้จำกัดเฉพาะผู้เชือดและผู้ชำแหละที่ชำนาญการ เพื่อความรวดเร็ว โดยเจ้าของสัตว์พลีทาน สามารถมอบหมายให้แก่ผู้ชำนาญการ เชือดได้และดำเนินการในสถานที่ที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ

1452548 833540226717496 9094876629937482616 N 2

และไม่ถ่ายภาพหรือเผยแพร่ภาพการเชือดกุรบานทุกขั้นตอนลงบนสื่อทุกชนิด ให้แจกจ่ายเนื้อกุรบานมอบให้ผู้ยากไร้ หรือกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัตินี้ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง และการหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วย ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการดังกล่าว คือ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลาจะออกประกาศถึงรายเอียดให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , สำนักจุฬาราชมนตรี

Next Post

ส.ส.ศาสตรา ศรีปาน เตรียมเปลี่ยนตุ๊กๆ เมืองหาดใหญ่เป็นรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน

Thu Jul 15 , 2021
ส.ส.ศาสตรา ศรีปาน เตรียมเปลี่ยนตุ๊กๆ เมืองหาดใหญ่เป็นรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน วันที่ 15 ก.ค. 64 ส.ส.ศาสตรา ศรีปาน สงขลาเขต2 โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊คด้วยข้อความที่ว่า ถึงพี่น้องชาวสงขลา หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา ผมและทีมกำลังจะมีมาตรการเตรียมความพร้อม ถ้าวันหนึ่งเราต้องทำ home isolation หรือ การแยกกักตัวที่บ้าน ทุกท่านครับในจ.สงขลา วันนี้เตียงของเรายังเพียงพอ เราใช้โรงแรมในหาดใหญ่ hotel quarantine และ factory quarantine ช่วย เราปรับกลยุทธ์รายวัน ตามคลัสเตอร์ ตัวเลขขึ้นๆลงๆ เมื่อวานนี้ตรวจพบ 107 คนถือว่าดีขึ้น แต่เรายังต้องตรวจให้เยอะที่สุดเพื่อแยกผู้ป่วยออกเพื่อเข้ารับการรักษา 1.วัคซีน 2.การตรวจที่มากพอทั่วถึง 3. มาตรการที่เข้ม และความร่วมมือจากทุกคน คือคำตอบในสถานการณ์ ขณะนี้ครับ หมอพยาบาลทำงานหนักมากครับ ผมไปเยี่ยมและโทรสอบถามด้วยตนเอง และได้ข้อมูลต่างๆมากมายจากการลงพื้นที่ผมขอคาดการว่าในอนาคตถ้าตัวเลขยังไม่ลดลง เราต้องทำ home […]
ปกข่าว 01